Η Attica Bank είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.).

Στον πάρακατω πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την πορεία της μετοχής και τη συμμετοχή της στους χρηματιστηριακούς δείκτες.