Η μετοχική σύνθεση της Attica Bank, διαμορφώνεται ως εξής:

ΜέτοχοιΠοσοστό
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ72,5%
e-ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ7,6%
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ5%
THRIVEST HOLDING LTD4,4%
ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ4%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟI (<5%)6,5%