Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη τραπεζική

Προσφορά προς την Κοινωνία

Η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί για την Attica Bank μια ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα.

Η προσφορά προς την κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής ταυτότητας της Attica Bank, η οποία διακρίνεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και στους συνανθρώπους συνδράμοντας στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, στηρίζοντας ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και υποστηρίζοντας το έργο αναγνωρισμένων οργανώσεων και κοινωνικών φορέων. Η Attica Bank, έχοντας ενστερνιστεί ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία και η αύξηση της αξίας της είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη και την ευημερία των κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται. 
Η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί για την Attica Bank μια ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα. Μέσα από τον εθελοντισμό, τις χορηγίες καθώς και τις δωρεές, στηρίχθηκαν εμπράκτως η κοινωνία και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενισχύθηκε η ελληνική επιχειρηματικότητα και παράλληλα προωθήθηκαν δράσεις για την καινοτομία, την έρευνα και τον πολιτισμό.

 

Κατά τη διάρκεια του 2021 η Attica Bank προχώρησε στη δωρεά τριών μεταφερόμενων οικίσκων, για τη στέγαση των οικογενειών που επλήγησαν από σεισμούς στη Θεσσαλία και ενίσχυσε την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, καλύπτοντας μέσω δωρεάς τις ανάγκες θέρμανσης τριών οίκων ευγηρίας, στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας.

 

Έρευνα και εκπαίδευση

Σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης, η Attica Bank υποστήριξε τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων κι άλλων εκδηλώσεων. Ενδεικτικά, χορήγησε τις εκδηλώσεις αειφορίας 2021 του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ παράλληλα συμμετείχε ως επίσημος υποστηρικτής του «Elevate Greece», μιας καινοτόμου δράσης χαρτογράφησης των νεοφυών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.

Υποστήριξε χορηγικά το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας «Compete Greece», το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΚΑ), καθώς και δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς.

Ως υπεύθυνος εταιρικός οργανισμός, το 2021 στήριξε για ακόμη μία φορά με συνέπεια, το δικαίωμα των μαθητών για καλύτερη εκπαίδευση και προσέφερε δωρεάν τεχνολογική υποδομή (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, περιφερειακά κτλ.), σε σχολεία και ιδρύματα ανά την Ελλάδα, για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιακή τους αναβάθμιση. Ενδεικτικά, δόθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε σχολικές μονάδες του Νομού Κορινθίας, στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών & Βαρήκοων Αργυρούπολης, στο 37ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, σε σχολική μονάδα στην περιοχή του Βόλου, στο 1ο Νηπιαγωγείο Δάφνης, σε ειδικό σχολείο ΑΜΕΑ στον Πειραιά, στο Ίδρυμα Ελληνισμού Ν.Π.Ι.Δ. κ.α.

 

Πολιτισμός

H προαγωγή του πολιτισμού κι η ανάδειξη της εθνικής μας κληρονομιάς αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη της Τράπεζας. Για το λόγο αυτό, η Attica Bank είναι επί σειρά ετών εταιρικό μέλος, καθώς και χορηγός των δράσεων του πολιτιστικού σωματείου «Διάζωμα», ενώ συμμετείχε σε χορηγικά προγράμματα που συνεισφέρουν σε μορφωτικές πρωτοβουλίες.

Η Attica Bank ήταν υποστηρικτής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εθελοντισμού «Νησίδες Ποιότητας 2021», στον οποίο διακρίθηκαν μη κυβερνητικές οργανώσεις για την υψηλή εθελοντική προσφορά τους στην κοινωνία. Η Attica Bank, για την επίτευξη των κοινωνικών τους δράσεων τη χρονιά που πέρασε, ενίσχυσε με δωρεά τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα/Ελληνικό Τμήμα», για το δικαίωμα της δωρεάν παροχής ιατρικής περίθαλψης σε όσους συνανθρώπους μας το έχουν ανάγκη.

 

Εθελοντισμός

Στην εταιρική κοινωνική ευθύνη της Τράπεζας ενσωματώνονται δράσεις με Εθελοντική Προσφορά προς την κοινωνία. Το 2021 οι εργαζόμενοι της Attica Bank προσέφεραν σχολικά είδη στους πυρόπληκτους μαθητές της πρώτης βαθμίδας Εκπαίδευσης, του Νομού Ευβοίας με τη συνδρομή του Συλλόγου Νηπιαγωγών και Δασκάλων Χαλκίδας. Επίσης, με την εθελοντική συνεισφορά του ανθρώπινου δυναμικού της, η Τράπεζα προχώρησε στη δωρεά νοσοκομειακού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, «Άγιος Γεώργιος» μέσω της δράσης ανακυκλώσιμου πλαστικού υλικού.

Επίσης, η Attica Bank στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του σε θέματα που συνεισφέρουν στους εργαζομένους, καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, έχει κάνει τις εξής ενέργειες:

  • Πρόβλεψη δημιουργίας ειδικών διαδρόμων (ράμπες) για την πρόσβαση των ατόμων ΑΜΕΑ στα κτίρια της Διοίκησης και των καταστημάτων του δικτύου της.
  • Δημιουργία «Τράπεζας Αίματος» με τη διοργάνωση δύο αιμοληψιών ετησίως σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Υπαλλήλων της Τράπεζας.