Χρήσιμα Εργαλεία από την Attica Bank

ΙΒΑΝ & Υπολογιστής IBAN

Τι είναι ο ΙΒΑΝ;

Πατήστε εδώ
για τον Υπολογιστή IBAN
Ο ΙΒΑΝ (International Bank Account Number) είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός δομημένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προϊόντων.

Κάθε τραπεζικός λογαριασμός ο οποίος τηρείται στην τράπεζα μας, μπορεί να μετατραπεί σε λογαριασμό ΙΒΑΝ.

Ποιος ο σκοπός του ΙΒΑΝ;

Σκοπός του ΙΒΑΝ είναι να διευκολύνει την αυτόματη επεξεργασία κυρίως των διασυνοριακών μεταφορών κεφαλαίων. Με τη χρήση του ΙΒΑΝ διασφαλίζεται η σωστή μετάδοση του Αριθμού Λογαριασμού, περιορίζεται η χειρογραφική επέμβαση κατά την πίστωσή του. Παράλληλα βελτιώνονται η ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη και η ταχύτητα εκτέλεσης των συναλλαγών.

Διάγραμμα χρήσης του ΙΒΑΝ στη μεταφορά κεφαλαίων

Διάγραμμα χρήσης του ΙΒΑΝ στη μεταφορά κεφαλαίων

  1. Ο ΙΒΑΝ γνωστοποιείται στο Δικαιούχο από την Τράπεζά του.
  2. Ο Δικαιούχος διαβιβάζει τον ΙΒΑΝ του στον εντολέα.
  3. Ο Εντολέας υποβάλλει μια διασυνοριακή εντολή μεταφοράς κεφαλαίου, που περιέχει τον ΙΒΑΝ του δικαιούχου.
  4. Ο ΙΒΑΝ του δικαιούχου ελέγχεται ως προς την ορθότητά του από την τράπεζα του εντολέα και στη συνέχεια η εντολή προωθείται στην τράπεζα του δικαιούχου, η οποία το παραλαμβάνει και με βάση τον ΙΒΑΝ, πιστώνει το λογαριασμό του δικαιούχου.

Πως είναι δομημένος ο ΙΒΑΝ;

Ο ΙΒΑΝ έχει σταθερό πλήθος χαρακτήρων για κάθε χώρα με μέγιστο μήκος 34 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Στην Ελλάδα έχει σταθερό μήκος 27 αλφαριθμητικών χαρακτήρων όπου:

  • οι δύο πρώτοι αλφαβητικοί χαρακτήρες καθορίζουν τη χώρα, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός (GR για την Ελλάδα).
  • οι δύο επόμενοι είναι ψηφία ελέγχου που επικυρώνουν ολόκληρο τον ΙΒΑΝ και
  • το τελευταίο τμήμα του είναι ο Βασικός Αριθμός Λογαριασμού (Basic Bank Account Number ή ΒΒΑΝ), ο οποίος εμπεριέχει την Τράπεζα, το Κατάστημα και τον Αριθμό Λογαριασμού του πελάτη.

Στην Ελλάδα ο Βασικός Αριθμός Λογαριασμού (ΒΒΑΝ) αποτελείται από:

  1. Τρία (3) ψηφία για τον κωδικό της Τράπεζας
  2. Τέσσερα (4) ψηφία για τον κωδικό του Καταστήματος και
  3. Δεκαέξι (16) ψηφία για τον αριθμό Λογαριασμού του πελάτη. Όταν τα ψηφία του αριθμού λογαριασμού του πελάτη είναι λιγότερα από 16 τότε η Τράπεζα φροντίζει να τον συμπληρώσει με μηδενικά που τοποθετούνται στην αρχή του.

Παράδειγμα ΙΒΑΝ

Έστω πως στο κατάστημα Ομήρου της τράπεζας μας υφίσταται ο αριθμός λογαριασμού 12345678.

Ο βασικός αριθμός λογαριασμού (ΒΒΑΝ) είναι: 01600690000000012345678 όπου:

016 ο κωδικός της τράπεζας μας
0069 ο κωδικός του καταστήματος Ομήρου
και 0000000012345678 ο αριθμός λογαριασμού του πελάτη.

Στην Ελλάδα, ο βασικός αυτός αριθμός Λογαριασμού (ΒΒΑΝ)

01600690000000012345678

για να μετατραπεί σε ΙΒΑΝ, πρέπει ο κωδικός της Ελλάδας και τα δύο ψηφία ελέγχου να προηγηθούν του βασικού αριθμού λογαριασμού, ως ακολούθως:

Πως αναγράφεται ο ΙΒΑΝ;

Ο ΙΒΑΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή. Η έντυπη μορφή του είναι ίδια με την ηλεκτρονική με τη μόνη διαφορά:

Ο έντυπος ΙΒΑΝ αναγράφεται σε ομάδες των 4 χαρακτήρων διαχωρισμένες με κενό.

Παράδειγμα ελληνικού ΙΒΑΝ.

Βασικός αριθμός λογαριασμού (ΒΒΑΝ)
01101250000000012300695

ΙΒΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή
GR1601101250000000012300695

ΙΒΑΝ σε έντυπη μορφή
GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα της Attica Bank.


Υπολογιστής IBAN

Μετατροπή Λογαριασμού σε ΙΒΑΝ

BIC Attica Bank: ATTIGRAA

Επιλέξτε προσεκτικά το κατάστημα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός που θα δηλώσετε. Εάν δεν είστε σίγουροι για το κατάστημα συνεργασίας σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Τράπεζα.