Γνωρίστε το Πρόγραμμα Επιστροφής Μετρητών

Για κάθε αγορά που πραγματοποιείτε με τις πιστωτικές κάρτες Attica Card Visa της Attica Bank σας επιστρέφεται το 1% της αξίας των συναλλαγών σας, ως πίστωση στον επόμενο λογαριασμό σας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι κατά το προηγούμενο δίμηνο να έχετε πραγματοποιήσει συναλλαγές:

  • άνω των €350 με την κάρτα Attica Card Visa Classic ή
  • €700 με την κάρτα Attica Card Visa Gold.

Σε περίπτωση αγοράς με άτοκες δόσεις προσμετράται η αξία της δόσης και όχι το σύνολο του προγράμματος δόσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1

Η πιστωτική κάρτα θα πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 6 μήνες και παράλληλα κατά τους τελευταίους 6 μήνες να μην έχει βρεθεί ποτέ σε καθυστέρηση.

2

Η πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είναι σε ισχύ και να μην βρίσκεται σε καθυστέρηση κατά την ημερομηνία της επιστροφής του 1% της αξίας των συναλλαγών.

3

Το μέγιστο ποσό επιστροφής ανά ημερολογιακό έτος για κάθε λογαριασμό είναι τα €250.

Από το Πρόγραμμα Επιστροφής Μετρητών εξαιρούνται συναλλαγές που σχετίζονται με δικαστικά έξοδα, πληρωμές φορολογικών υποχρεώσεων και οφειλές του Δημοσίου (όπως ΕΦΚΑ, τέλη κυκλοφορίας, ελληνικό κτηματολόγιο).