Υπηρεσίες για Ιδιώτες -
Κάρτες

Ευκολία και ασφάλεια στις συναλλαγές σας

Συναλλαγές με Κάρτες σε Συνάλλαγμα

Οι κάρτες της Attica Bank είναι διεθνούς ισχύος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές και στο εξωτερικό. Σε περίπτωση συναλλαγής σε συνάλλαγμα, η αξία της μετατρέπεται σε Ευρώ, με τιμή που ορίζεται από τον κατά περίπτωση διεθνή φορέα-δικαιούχο του σήματος που φέρει η Κάρτα που χρησιμοποιήθηκε (VISA ή Mastercard®) κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης της συναλλαγής. Το ποσό της συναλλαγής επιβαρύνεται με έξοδα μετατροπής συναλλαγής από ξένο νόμισμα σε Ευρώ, όπως προβλέπονται στην αντίστοιχη του προϊόντος Προσυμβατική Ενημέρωση-Προσάρτημα. Για μετατροπή συναλλαγών σε συνάλλαγμα με κάρτες Visa πατήστε εδώ.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ


  • 210-3669000

  • Για απώλεια/κλοπή ή ενεργοποίηση της κάρτας σας, μπορείτε να επικοινωνείτε όλες τις ημέρες και ώρες στα παραπάνω τηλέφωνα. Ενεργοποιήστε εύκολα και γρήγορα την κάρτα σας στα ΑΤΜ του δικτύου της Attica Bank

Δημοφιλή για Ιδιώτες