Οι κάρτες της Attica Bank είναι διεθνούς εμβέλειας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Όταν εκτελείται μια συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, η αξία της μετατρέπεται σε ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του διεθνούς οργανισμού Visa την ημερομηνία εκκαθάρισης της συναλλαγής. Το ποσό της συναλλαγής επιβαρύνεται με έξοδα μετατροπής συναλλαγής από ξένο νόμισμα σε Ευρώ, όπως προβλέπονται στην αντίστοιχη Προσυμβατική Ενημέρωση-Προσάρτημα του προϊόντος.

  • Για μετατροπή συναλλαγών σε ξένο νόμισμα με κάρτες Visa, μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.