Συναλλαγές με Κάρτες σε Συνάλλαγμα

Οι κάρτες της Attica Bank είναι διεθνούς ισχύος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές και στο εξωτερικό. Σε περίπτωση συναλλαγής σε συνάλλαγμα, η αξία της μετατρέπεται σε Ευρώ, με τιμή που ορίζεται από τον κατά περίπτωση διεθνή φορέα-δικαιούχο του σήματος που φέρει η Κάρτα που χρησιμοποιήθηκε (VISA ή Mastercard®) κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης της συναλλαγής. Το ποσό της συναλλαγής επιβαρύνεται με έξοδα μετατροπής συναλλαγής από ξένο νόμισμα σε Ευρώ, όπως προβλέπονται στην αντίστοιχη του προϊόντος Προσυμβατική Ενημέρωση-Προσάρτημα. Για μετατροπή συναλλαγών σε συνάλλαγμα με κάρτες Visa πατήστε εδώ, για Mastercard® εδώ.