Αναβάθμιση της εμπειρίας χρήστη με έναν νέο τρόπο Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη με χρήση Push Notifications για συναλλαγές μέσω e-banking και για αγορές ή πληρωμές με κάρτες στο διαδίκτυο.

Οι χρήστες του Attica e-banking και Attica Mobile app έχουν στη διάθεσή τους τη δυνατότητα έγκρισης εκτέλεσης συναλλαγών με χρήση Push Notifications, συνδυαστικά με τη χρήση των βιομετρικών τους χαρακτηριστικών (Fingerprint ή FaceID), ή τη χρήση του Attica Mobile PIN, εφόσον τα έχουν ενεργοποιήσει.

Προϋποθέσεις χρήσης

Η χρήση της Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη προϋποθέτει την εγκατάσταση του Attica Mobile app, την εγγραφή της συσκευής (κινητό τηλέφωνο ή tablet) του χρήστη σε αυτό και την ενεργοποίηση των Push Notifications για έγκριση εκτέλεσης συναλλαγών.

Πλεονεκτήματα

1

Αναβαθμισμένη Εμπειρία Χρήστη
Απλοποίηση διαδικασίας έγκρισης εκτέλεσης συναλλαγών.

2

Ταχύτητα
Έγκριση εκτέλεσης συναλλαγών γρήγορα, με μία κίνηση στην Attica Mobile εφαρμογή.

3

Ενισχυμένη Ασφάλεια
Ασφαλής επικοινωνία μέσω Push Notifications, δεμένη με την Attica Mobile εφαρμογή και τη συσκευή του χρήστη.

4

Ενημέρωση κατά την Εκτέλεση της Συναλλαγής
Πληροφόρηση για τα στοιχεία της συναλλαγής πριν από την έγκρισή της.

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία

Για την έγκριση εκτέλεσης μιας συναλλαγής αγοράς ή πληρωμής με κάρτα στο Internet, ο χρήστης λαμβάνει Push Notification στην εγγεγραμμένη στο Attica Mobile app συσκευή κινητού τηλεφώνου ή tablet του. Μετά την αυθεντικοποίησή του, μέσω των βιομετρικών χαρακτηριστικών του ή με χρήση του Attica Mobile PIN, ελέγχει τα στοιχεία της συναλλαγής για την ορθότητά τους και εγκρίνει την εκτέλεσή της ή την απορρίπτει, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

Σε περίπτωση πουο κάτοχος της κάρτας δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην υπηρεσία Attica e-banking και δεν χρησιμοποιεί ή δεν έχει εγγράψει τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου ή tablet του στο Attica Mobile app, συνεχίζει να πραγματοποιεί την έγκριση εκτέλεσης των συναλλαγών του με τον υφιστάμενο τρόπο: συγκεκριμένα, με την καταχώριση του Κωδικού μιας Χρήσης (SMS OTP) που λαμβάνει στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην Τράπεζα, σε συνδυασμό με τον Προσωπικό Κωδικό της κάρτας του, που χρησιμοποιεί για την έγκριση εκτέλεσης συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

Για την έγκριση εκτέλεσης μιας συναλλαγής που διενεργείται μέσω Attica e-banking , ο χρήστης λαμβάνει Push Notification στην εγγεγραμμένη στο Attica Mobile app συσκευή του (κινητό τηλέφωνο ή tablet).

Μετά την αυθεντικοποίησή του, μέσω των βιομετρικών χαρακτηριστικών του ή με χρήση του Attica Mobile PIN, ελέγχει τα στοιχεία της συναλλαγής για την ορθότητά τους και εγκρίνει την εκτέλεσή της ή την απορρίπτει, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

Για συναλλαγή διενεργείταιμέσω του Attica Mobile app, σε εγγεγραμμένη συσκευή κινητού τηλεφώνου ή tablet του χρήστη, η έγκριση εκτέλεσής της πραγματοποιείται εύκολα και άμεσα με την αυθεντικοποίησή του μέσω των βιομετρικών χαρακτηριστικών του (Fingerprint ή FaceID) ή με τη χρήση του Attica Mobile PIN.

Ο χρήστης που δεν χρησιμοποιεί ή δεν έχει εγγράψει τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου ή tablet του στο Attica Mobile app, συνεχίζει να πραγματοποιεί την έγκριση εκτέλεσης των συναλλαγών του με τον υφιστάμενο τρόπο, δηλαδή με τη λήψη Κωδικού μιας Χρήσης (SMS OTP) σε συνδυασμό με τα στοιχεία πρόσβασής του στην υπηρεσία Attica e-banking (Κωδικός Πελάτη & Μυστικός Κωδικός).


Πληροφορίες

  • H συλλογή των  βιομετρικών δεδομένων του χρήστη Fingerprint ή FaceID ( δηλ. του δακτυλικού του αποτυπώματος ή  των βιομετρικών στοιχείων του προσώπου του) και  η ταυτοποίηση του χρήστη μέσω αυτών   πραγματοποιείται από την τερματική του συσκευή, τα δεδομένα του αυτά αποθηκεύονται αποκλειστικά σ’ αυτή και δεν διαβιβάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Τράπεζα ή σε άλλον φορέα/ πάροχο/ διαχειριστή της εφαρμογής για λογαριασμό της, ώστε δεν τίθεται θέμα οποιασδήποτε μορφής επεξεργασίας αυτών από την Τράπεζα. Για την κατά τα λοιπά επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη από την Τράπεζα, ο χρήστης έχει ήδη ενημερωθεί.  
  • Τα Push Notifications αποστέλλονται στη συσκευή του χρήστη μέσω του Attica Mobile app και όχι στον αριθμό του τηλεφώνου του. Η αποστολή τους πραγματοποιείται άμεσα είτε με χρήση των δεδομένων της συσκευής του είτε μέσω του Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένος.
  • Μέσα από το Attica Mobile app ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τη συσκευή στην οποία λαμβάνει τα Push Notifications, καθώς και να απενεργοποιεί ή να ενεργοποιεί εκ νέου τη δυνατότητα λήψης τους.