Σε ποιους απευθύνεται

Σε ιδιώτες που θέλουν να έχουν άμεση πρόσβαση στα κεφάλαια που διαθέτουν σε συνάλλαγμα χωρίς να δεσμεύονται με προθεσμιακή κατάθεση.

Με μια γρήγορη ματιά

1

Δικαιούχοι
Φυσικά πρόσωπα

2

Επιτόκιο
Το επιτόκιο σήμερα εφαρμόζεται σε όλο το ποσό της κατάθεσης. Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού και υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία (σήμερα 15%).

Πρόσθετα στοιχεία / παροχές

1

Χορήγηση βιβλιαρίου καταθέσεων

2

Ενημέρωση για τα αναλυτικά στοιχεία του λογαριασμού μέσω του Attica e-banking

3

Σύνδεση του λογαριασμού σας με προθεσμιακά ή επενδυτικά προϊόντα της Τράπεζας, που εκδίδονται στο ίδιο νόμισμα με αυτό της τήρησης του λογαριασμού

4

Ασφαλιστικές καλύψεις σε περίπτωση ατυχήματος ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού σας

5

Για τα επιτόκια των ξένων νομισμάτων που διαπραγματεύεται η Τράπεζα, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τους ειδικούς όρους τραπεζικών εργασιών

Πως θα τον αποκτήσετε

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς