Τι είναι και πώς επωφελείστε

Επωφεληθείτε από τον λογαριασμό Attica Μισθοδοσία που είναι ειδικά σχεδιασμένος για την καταβολή της μισθοδοσίας σας και τις καθημερινές συναλλαγές σας, με υψηλό επιτόκιο και πλήθος ειδικών προνομίων για όσο καιρό πιστώνεται η μισθοδοσία σας στον λογαριασμό.

Με μια γρήγορη ματιά

1

Προνομιακό επιτόκιο
0,80%* για ποσά έως €1.500

2

Άνοιγμα λογαριασμού
Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης.

3

Δωρεάν αυτόματες πληρωμές
Έως τρεις δωρεάν αυτόματες πληρωμές μέσω παγίων εντολών.

4

Πιστωτική κάρτα
Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτα χωρίς συνδρομή.

5

Έκπτωση σε δάνεια
Έκπτωση 50% στα έξοδα προέγκρισης και διαχείρισης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.

6

Ειδική έκπτωση στο καταναλωτικό δάνειο «Attica Συμφέρον»
Έκπτωση μίας (1) μονάδας στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο του καταναλωτικού δανείου “Attica Συμφέρον”.
(Η έκπτωση δεν ισχύει όταν το προϊόν παρέχεται με προσφορά)

7

Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη
Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη θανάτου από ατύχημα ή μόνιμης μερικής/ολικής ανικανότητας από ατύχημα. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις ως εκάστοτε ορίζονται από την Attica Bank και τη συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία Interamerican.

8

Εκπτώσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα
Εκπτώσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα (προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου, περιουσίας) που παρέχονται σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία Interamerican.

*Το επιτόκιο ισχύει για ποσό κατάθεσης έως €1.500. Για ποσά άνω των €1.500 το επιτόκιο ανέρχεται στο 0,10%. Οι τόκοι λογίζονται και αποδίδονται στη λήξη κάθε ημερολογιακού 6μηνου (30/06 & 31/12) και υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (σήμερα 15%).

Ενημερωθείτε

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς