Τι είναι και πώς επωφελείστε;

Ανακαλύψτε τα οφέλη του ειδικά σχεδιασμένου λογαριασμού Attica Μισθοδοσίας για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ.

Ο λογαριασμός αυτός είναι ιδανικός για την καταβολή της μισθοδοσίας ή της σύνταξης σας και για τη διεκπεραίωση των καθημερινών συναλλαγών, συνδυάζοντας υψηλό επιτόκιο και πλήθος ειδικών παροχών για όσο καιρό πιστώνεται η μισθοδοσία – σύνταξή σας στον λογαριασμό σας.

Με μια γρήγορη ματιά

1

Προνομιακό επιτόκιο
0,85%* για ποσά έως €1.500

2

Άνοιγμα λογαριασμού
Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης.

3

Δωρεάν αυτόματες πληρωμές
Έως τρεις δωρεάν αυτόματες πληρωμές μέσω παγίων εντολών.

4

Πιστωτική κάρτα
Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτα χωρίς συνδρομή.

5

Έκπτωση σε δάνεια
Έκπτωση 50% στα έξοδα προέγκρισης και διαχείρισης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.

6

Ειδική έκπτωση στο καταναλωτικό δάνειο «Attica Συμφέρον»
Έκπτωση μίας (1) μονάδας στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο του καταναλωτικού δανείου “Attica Συμφέρον”.
(Η έκπτωση δεν ισχύει όταν το προϊόν παρέχεται με προσφορά)

7

Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη
Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη θανάτου από ατύχημα ή μόνιμης μερικής/ολικής ανικανότητας από ατύχημα.
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις ως εκάστοτε ορίζονται από την Attica Bank και τη συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία Interamerican.

8

Εκπτώσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα
Εκπτώσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα (προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου, περιουσίας) που παρέχονται σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία Interamerican.

*Το επιτόκιο ισχύει για ποσό κατάθεσης έως €1.500. Για ποσά άνω των €1.500 το επιτόκιο ανέρχεται στο 0,15%. Οι τόκοι λογίζονται και αποδίδονται στη λήξη κάθε ημερολογιακού 6μηνου (30/06 & 31/12) και υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (σήμερα 15%).

Ενημερωθείτε

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς