Τι είναι και πώς επωφελείστε;

To «Capital Invest» είναι ένα ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα της Interamerican, που συνδυάζει τα οφέλη ενός προγράμματος ασφάλισης ζωής συνδεδεμένο με επενδύσεις (Unit Linked) σε συνδυασμό με τη νέα προθεσμιακή κατάθεση «Attica Capital Invest» με προνομιακό επιτόκιο.

Ο συνδυασμός των προϊόντων προσφέρεται μέσω κατανομής του αρχικού κεφαλαίου σε ποσοστό 10%, 20% ή 30% στο Unit Linked προϊόν «Capital Invest» και του υπολοίπου στην προθεσμιακή κατάθεση «Attica Capital Invest».

Το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Capital Invest είναι αορίστου διάρκειας, με ελάχιστο απαιτούμενο ποσό επένδυσης τα €2.000 και παρέχεται με:

1

Δυνατότητα εφάπαξ και έκτακτων καταβολών

2

Δυνατότητα επιλογής έως και πέντε (5) Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανά συμβόλαιο από ένα πλήθος Αμοιβαίων Κεφαλαίων όλων των ειδών (μικτά, μετοχικά, ομολογιακά και διαχείρισης διαθεσίμων) που διαχειρίζονται κορυφαίες Εταιρίες Διαχείρισης Α/Κ (BlackRock, JP Morgan, Pictet, Aphos, Franklin Templeton, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Trust) βάσει της επενδυτικής στρατηγικής και του επιθυμητού επιπέδου απόδοσης του επενδυτή.*

3

Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

4

Αποκλειστικό δικαίωμα τοποθέτησης κεφαλαίων στην προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ attica Capital Invest, διάρκειας 3 ή 6 ή 12 μηνών, με προνομιακό επιτόκιο έως 2,60%.**


*ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

**Οι τόκοι της προθεσμιακής κατάθεσης υπόκεινται σε φόρο καταθέσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (σήμερα 15%). Ελάχιστό ποσό προθεσμιακής κατάθεσης: €5.000

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς