Με μια γρήγορη ματιά

Η Attica Bank ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης του νέου ομολογιακού αμοιβαίου κεφαλαίου διετούς διάρκειας «3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026», σε συνεργασία με την 3K Investment Partners.

Το νέο Α/Κ προσφέρει τη δυνατότητα στους επενδυτές να τοποθετηθούν εμμέσως σε ελληνικά και διεθνή, εταιρικά και κρατικά ομόλογα, διευρύνοντας το φάσμα των επενδυτικών επιλογών τους και επιδιώκοντας να «κλειδώσει» την μελλοντική αξία της επένδυσής τους, ανεξάρτητα από τις κινήσεις των επιτοκίων καταθέσεων.

Το A/K

To “3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026” έχει διάρκεια 2 ετών με λήξη τη έως την 30η Απριλίου 2026 και επενδύει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ομόλογα.

Η εκτιμώμενη ενδεικτική σωρευτική απόδοση στη λήξη (έως την 30η Απριλίου 2026) είναι της τάξεως του 5,5% έως 5,9%, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Δε θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου
  • Δε θα υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση της απόδοσης των ομολόγων κατά την περίοδο διάθεσης.


Πλεονεκτήματα

1

5,5% έως 5,9% η εκτιμώμενη ενδεικτική σωρευτική απόδοση στη λήξη του. Προσφέρεται αφορολόγητη.

2

Είναι προϊόν χαμηλού κινδύνου, καθώς επενδύει σε επιλεγμένα ομόλογα Τραπεζών (Ξένων και Ελληνικών), Κρατικά ομόλογα και Εταιρικά Ομόλογα επιχειρήσεων (Ξένων και Ελληνικών) υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

3

Ακόμα και για σχετικά μικρά ποσά (π.χ. €1.000) δίνει πρόσβαση και συμμετοχή σε ένα χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ομολόγων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

4

Δυνατότητα εξαγοράς καθ’ όλη τη διάρκεια του, με απλό τρόπο, χωρίς πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.

5

Δίνει πλήρη εικόνα της αξίας του και του χαρτοφυλακίου του, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την άμεση ενημέρωση.

Περίοδος συμμετοχών

Από 26 Μαρτίου 2024 έως 26 Απριλίου 2024
Στα καταστήματα της Attica Bank.


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς