Η Attica Bank συμμετέχει ως Κύριος Ανάδοχος στη Δημόσια Προσφορά για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σταθερού εισοδήματος της εταιρείας IDEAL HOLDINGS Α.Ε.
Σύμφωνα με την από 28.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προβλέπεται η έκδοση έως 100.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστης και συνολικού ποσού έως €100.000.000.

Βασικά Χαρακτηριστικά

1

Εύρος απόδοσης min 5.50% – max 5.90%

2

Διάρκεια 5 έτη / με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα τρία (3) έτη

3

Κουπόνι Σταθερό / 6μηνο

4

Ελάχιστο ποσό τοποθέτησης €1.000

5

Credit Rating ICAP “AA”

Η διάρκεια της δημόσιας προσφοράς είναι: Από 11.12.2023 έως και 13.12.2023.

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την έκδοση

  1. IDEAL HOLDINGS Α.Ε. – Ενημερωτικό Δελτίο (μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ)
  2. IDEAL HOLDINGS Α.Ε. – Ανακοίνωση Εύρους Απόδοσης (μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ)
  3. IDEAL HOLDINGS Α.Ε. – Ανακοίνωση Αγοράς Στόχου (μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ)
  4. Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών – www.athexgroup.gr

*Επισημαίνεται ότι, αίτηση συμμετοχής στις δημόσιες προσφορές μπορεί να υποβληθεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί κάθε δημόσια προσφορά, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα του δικτύου της Attica Bank, προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη δημόσια προσφορά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σας.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του ομολογιακού δανείου, επισκεφθείτε το site της εταιρείας IDEAL HOLDINGS Α.Ε.