Τι είναι και πώς επωφελείστε

Με το τοκοχρεωλυτικό καταναλωτικό δάνειο Attica XL μπορείτε να καλύψετε προσωπικές και καταναλωτικές ανάγκες με εμπράγματη εξασφάλιση.

Με μια γρήγορη ματιά

1

Ποσό χορήγησης
Από €10.000 έως €100.000

2

Επιτόκιο
Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου (spread) 6,95% (πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,60%).

Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)
3

Διάρκεια
Από 12 έως 180 μήνες.

Επιπλέον πληροφορίες

Η χορήγηση του Attica XL καλύπτεται υποχρεωτικά με εμπράγματη εξασφάλιση (εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου).


Ενημερωθείτε

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς