Τι είναι και πώς επωφελείστε;

Θέλετε να αγοράσετε μια πολυτελή κατοικία με προνομιακό επιτόκιο;

Το Attica Premier Residence σας δίνει την ευκαιρία να προβείτε σε αγορά πολυτελούς κατοικίας αποπερατωμένης ή υπό ανέγερση.

Με μια γρήγορη ματιά

1

Διάρκεια
Διάρκεια δανείου από 3 έως 20 έτη συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος.

2

Επιτόκιο
Σταθερό έως 3 έτη.

3

Αποπληρωμή
Παρέχεται δυνατότητα:

  • Eπιλογής μεταξύ μηνιαίων ή τριμηνιαίων δόσεων.
  • Πρόωρης μερικής ή ολικής εξόφλησης χωρίς επιβάρυνση για τον πελάτη εφόσον αυτή πραγματοποιείται στη διάρκεια κυμαινόμενου επιτοκίου.
  • Τμηματικών εκταμιεύσεων, εφόσον υφίσταται κατασκευαστική περίοδος.
  • Παροχής περιόδου χάριτος έως και 36 μήνες, εφόσον υπάρχει κατασκευαστική περίοδος.
Χρηματοδότηση

Σας προσφέρουμε χρηματοδότηση που ανέρχεται έως το 70% της εκτιμηθείσας αξίας του χρηματοδοτούμενου ακινήτου αποπερατωμένου και έως το 70% του τιμήματος όπως αυτό θα βεβαιώνεται από το Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας.


Ενημερωθείτε

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς