Τι είναι και πώς επωφελείστε;

Αναβαθμίστε την κατοικία σας με το Πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021” της Attica Bank. Με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση σας προσφέρουμε συνολική υποστήριξη και εξειδικευμένη καθοδήγηση για τις κατασκευαστικές αλλαγές που επιθυμείτε.
Η δέσμευσή μας για ένα βιώσιμο περιβάλλον εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την Attica Bank, το σπίτι σας μετατρέπεται σε έναν ενεργειακά αποδοτικό χώρο γίνεται περισσότερο οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, προσφέρουμε:

1

Επιχορήγηση έως 75% του κόστους επιλέξιμων παρεμβάσεων, με επιπλέον 10% στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας

2

Επιδότηση επιτοκίου 100% σε περίπτωση δανειοδότησης για την ιδιωτική συμμετοχή.

3

Κάλυψη αμοιβών και δαπανών συμβούλων, ενεργειακών επιθεωρητών, έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, αδειών, εγκρίσεων και διαχείρισης δανειακού φακέλου.


Δικαιούχοι Προγράμματος

 • Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα κατά το 2020 και κατά την υποβολή της αίτησης σε επιλέξιμη κατοικία.
 • Εισοδηματικά κριτήρια βάσει παρακάτω κατηγοριών:

Με μια γρήγορη ματιά

1

Επιλέξιμες κατοικίες

 • Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
 • Είναι νόμιμες.
 • Καταταγμένες σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ΄ στο Α΄ ΠΕΑ.
 • Μη κατεδαφιστέες.
2

Ενεργειακές παρεμβάσεις

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων, συστημάτων σκίασης ή αερισμού.
 • Τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης.
 • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Έξυπνα συστήματα διαχείρισης και φωτισμού.
3

Προϋπολογισμός Εργασιών

 • Βασίζεται στην εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας και την επιφάνεια των κύριων χώρων.
 • Μέγιστο ποσό €28.000 ανά κατοικία.
 • Επιχορήγηση έως 75%, ανάλογα με το εισόδημα κατά το 2020.
4

Κάλυψη Εξόδων από το Πρόγραμμα

 • Δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις.
 • Καταχώρηση Πρότασης και Καταγραφής Παρεμβάσεων.
 • Αμοιβή για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.
 • Αμοιβή συμβούλου έργου.
 • Αμοιβή για αδειοδοτήσεις και μελέτες.
 • Διαχείριση δανειακού φακέλου.
5

Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος
Αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες για εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 30%.

6

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

 • Ποσό έως €16.800.
 • Σταθερό επιτόκιο 6,50%, επιδοτούμενο κατά 100% πλέον εισφοράς του Ν. 128/75*
 • Διάρκεια 4, 5, ή 6 έτη.
 • Χωρίς προσημείωση ακινήτου.
7

Επιχορήγηση και Εκταμίευση

 • Η επιχορήγηση λαμβάνεται σε δύο δόσεις.
 • Προκαταβολή 70% καταβάλλεται κατά την υπαγωγή στο πρόγραμμα, δεσμευμένη στον λογαριασμό μέχρι την καταβολή στους προμηθευτές/αναδόχους.
 • Το υπόλοιπο 30% εκταμιεύεται στο τέλος.
8

Όρια Αιτήσεων

 • Για κάθε φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1) αίτησης για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης – ΑΙΕ) δεν υπερβαίνει τις €80.000 στο σύνολο των αιτήσεών του
 • Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα €80.000.
 • Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021” παρέχει σημαντικές δυνατότητες για ενεργειακή αναβάθμιση, βοηθώντας τους ιδιοκτήτες να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών τους με χρηματοδοτική ενίσχυση.

*Η εισφορά του Ν. 128/75, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, επιβαρύνει τον Ωφελούμενο.

Έχετε απορίες;

Ενημερωθείτε για τα χαρακτηριστικά του προγράμματος από τον Οδηγό Εφαρμογής Προγράμματος.

Κατεβάστε την προσυμβατική ενημέρωση του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», πατώντας εδώ.

Για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2021»: https://exoikonomo2021.gov.gr

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς