Τι είναι και πως επωφελείστε

Νέο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», με σκοπό τη στήριξη των νέων ώστε να εξασφαλίσουν μία πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση της κατοικίας τους.

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο σκέλη:

 1. «Εξοικονομώ»: μέσω του οποίου έχετε τη δυνατότητα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας σας, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι».
 2. «Ανακαινίζω»: για παρεμβάσεις αισθητικής, λειτουργικής ανακαίνισης και αναβάθμισης ως συμπληρωματικές των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.


Για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο του προγράμματος: https://exoikonomoneon.gov.gr

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ, κατανεμημένος ως ακολούθως:

 • Για το σκέλος «Εξοικονομώ» ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 • Για το σκέλος «Ανακαινίζω» ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ., εκ των οποίων 50 εκατ. ευρώ για το σκέλος της επιχορήγησης και 50 εκατ. ευρώ για το σκέλος του χαμηλότοκου δανείου (κεφάλαια συνεισφοράς στο δανειακό κεφάλαιο), και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2023, καθώς και από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι νέοι που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005, με ατομικό εισόδημα έως €30.000 και οικογενειακό εισόδημα έως €50.000 για την ένταξή τους στο «Εξοικονομώ», και έως €20.000 για την ένταξή τους στο «Ανακαινίζω» (βάσει των εισοδημάτων τους κατά το φορολογικό έτος 2021_υποβολή 2022).

Οι δικαιούχοι, για να ενταχθούν στο «Εξοικονομώ», θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες κατά έτος αναφοράς (2021) επιλέξιμου ακινήτου, με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα και να το ιδιοκατοικούν, ή να είναι πλήρεις κύριοι, ή επικαρπωτές και να το εκμισθώνουν. Επίσης θα πρέπει να έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 50% τουλάχιστον για να ενταχθούν στο «Ανακαινίζω» (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα) και το ακίνητο να το ιδιοκατοικούν .

Για την υπαγωγή στο σκέλος «Ανακαινίζω» επιπρόσθετα θα πρέπει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος να μην ξεπερνά το ποσό των 300.000 ευρώ (σύμφωνα με τη εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022).

Βασική προϋπόθεση για την ένταξή σας στην υποενότητα «Ανακαινίζω» είναι η υποχρεωτική ένταξη πρώτα στην υποενότητα του «Εξοικονομώ».

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» κατοικίες με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης: «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021».

Παράλληλα, προϋπόθεση για να κριθεί επιλέξιμη μια κατοικία, θα πρέπει να είναι μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα και να:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Yπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης στο Πρόγραμμα και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, παρέχεται επιχορήγηση και για τις τέσσερις (4) κατηγορίες Ωφελούμενων.

Το ποσοστό της επιχορήγησης για το σκέλος «Εξοικονομώ» είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο αιτών και το καθεστώς ιδιοκτησίας, ενώ για το σκέλος «Ανακαινίζω» είναι οριζόντιο και ανέρχεται στο 30%.

Αναλυτικά τα ποσοστά επιχορήγησης ορίζονται ως εξής:

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τους αιτούντες που είναι πολύτεκνοι, με μια πρόσθετη επιχορήγηση, που ανέρχεται στο 15%.

Η επιχορήγηση του σκέλους «Εξοικονομώ» λαμβάνεται σε δύο δόσεις:

 • Με την υπαγωγή σας στο πρόγραμμα λαμβάνετε προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 70% της επιχορήγησης. Τα χρήματα παραμένουν δεσμευμένα στον λογαριασμό σας, μέχρι να ορίσετε τις αμοιβές των προμηθευτών / αναδόχων των εργασιών και να διαμοιράσετε πρώτα τα χρήματα από την προκαταβολή του δανείου σας.
 • Κατά την τελική εκταμίευση λαμβάνετε το υπόλοιπο 30% της επιχορήγησης.

Για το σκέλος «Ανακαινίζω» δεν προβλέπεται η καταβολή προκαταβολής επιχορήγησης.

Πέραν της επιχορήγησης, επιπλέον θα επωφεληθείτε των κάτωθι κινήτρων:

 • Κάλυψη του μέρους του προϋπολογισμού που δεν χρηματοδοτείται με την επιχορήγηση με την παροχή δανείου με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, όπως:
  • Επιδότηση επιτοκίου σε ποσοστό 100% για τα δάνεια του σκέλους «Εξοικονομώ»
  • Χαμηλότοκα δάνεια του σκέλους «Ανακαινίζω» λόγω της άτοκης συμμετοχής στα δάνεια (συγχρηματοδότηση), από κεφάλαια του Προγράμματος
  • Χωρίς προσημείωση ακινήτου
  • Παροχή δυνατότητας εγγυοδοσίας του Ελληνικού Δημοσίου για τα δάνεια της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας στο σκέλος «Εξοικονομώ»
 • Κάλυψη κόστους ενεργειακών επιθεωρήσεων/έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας.
 • Κάλυψη αμοιβής Συμβούλου έργου.
 • Κάλυψη αμοιβής για τυχόν απαιτούμενες μελέτες.

Το Πρόγραμμα καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες παρεμβάσεων έως €32.500, για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικίας.

Ειδικότερα ανά υποενότητα:

i. Το «Εξοικονομώ» αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης – ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης και smarthome.

Το πρόγραμμα καλύπτει από 40% έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο. Επιπρόσθετα για τα δάνεια των «ευάλωτων» νοικοκυριών της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας Ωφελούμενων,  παρέχεται δυνατότητα εγγυοδοσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων «Εξοικονομώ»: Έως 22.500 ευρώ.

Το επιλέξιμο κόστος των λοιπών δαπανών που καλύπτονται από το πρόγραμμα, όπως κόστη συμβούλου και ενεργειακών επιθεωρητών, έκδοσης Ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και λοιπών αδειών/εγκρίσεων, ανέρχεται έως 2.500 ευρώ.

Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος αίτησης προϋποθέτει υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α΄ ΠΕΑ, για όλους τους τύπους αιτήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό 30%.

ii. Το «Ανακαινίζω» αφορά σε παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και πατωμάτων.

Μέσω αυτού καλύπτεται έως και το 30% του ποσού των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανακαίνισης ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως €7.000.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων «Ανακαινίζω»: Έως €10.000.

Εντός του ανωτέρω επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων  μπορούν να περιλαμβάνονται δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, ή/και δαπάνες υπηρεσιών  μηχανικού στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων για την υλοποίηση εργασιών ανακαίνισης (μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €300/αμοιβή και έως συνολικού ποσού €700) και εφόσον οι εν λόγω δαπάνες δεν καλύπτονται από το σκέλος «Εξοικονομώ».

Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης

Οι δαπάνες των παρεμβάσεων που θα υλοποιήσετε στο πλαίσιο του Προγράμματος ή μέρος αυτών, δεν πρέπει να έχουν λάβει ενίσχυση από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό π.χ. δράσεις αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου, πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», κ.λπ..

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διπλή χρηματοδότηση, η δαπάνη θα κριθεί ως μη επιλέξιμη.

Για το «Εξοικονομώ»:

 • Επιτόκιο: σταθερό 6,50%, επιδοτούμενο κατά 100%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75*
 • Διάρκεια δανείου: 4, 5 ή 6 έτη
 • Μηδενικό διαχειριστικό κόστος
 • Χωρίς προσημείωση ακινήτου
 • Προκαταβολή του 70% του ποσού του δανείου
 • Παροχή εγγυοδοσίας του Ελληνικού Δημοσίου για τα δάνεια της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας
 • Πρόωρη αποπληρωμή (μερική ή ολική) χωρίς επιβάρυνση

Για το «Ανακαινίζω»:

Το δάνειο αποτελεί προϊόν συνεπένδυσης κεφαλαίων της «ΔΥΠΑ» και της Τράπεζας, με σχέση 1:1. Τα κεφάλαια συμμετοχής της «ΔΥΠΑ» στο δάνεια είναι άτοκα.

 • Ανώτατο ύψος δανείου €7.000
 • Επιτόκιο: σταθερό 4% πλέον εισφοράς του Ν. 128/75*
 • Διάρκεια δανείου: 4, 5 ή 6 έτη
 • Μηδενικό διαχειριστικό κόστος
 • Χωρίς προσημείωση ακινήτου
 • Προκαταβολή του 70% του ποσού του δανείου

Πρόωρη αποπληρωμή (μερική ή ολική) χωρίς επιβάρυνση

* Η εισφορά του Ν. 128/75 0,12% εφαρμόζεται μόνο στο 50% του ποσού του δανείου που χορηγείται από την Τράπεζα και επιβαρύνει τον Ωφελούμενο

Στην περίπτωση αίτησης δανείου και για τα δύο σκέλη του Προγράμματος, αυτή είναι κοινή (με δύο διακριτά σκέλη) και υποβάλλεται στην ίδια τράπεζα.

Κατά την εξέταση της αίτησης δανειοδότησης, προηγείται το σκέλος που αφορά «Εξοικονομώ». Τυχόν απόρριψη της δανειοδότησης για το σκέλος «Εξοικονομώ» οδηγεί σε απόρριψη της δανειοδότησης για το σκέλος «Ανακαινίζω». Σ΄ αυτή την περίπτωση η κάλυψη του μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής (ήτοι του υπολοίπου) πέραν του επιδοτούμενου ποσού δύναται να γίνει μόνο με ίδια κεφάλαια και για τα δύο (2) σκέλη του Προγράμματος.

Πληροφορίες μπορείτε επιπλέον να βρείτε:

 

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς