Οικολογικό Καταναλωτικό Δάνειο

Για εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αγορά και Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Σκοπός Οικολογικού Δανείου
Ελάχιστον ποσό χορήγησης: 1.500€ Μέγιστο ποσό χορήγησης: 25.000€
Από 1.500 €
έως 25.000 €
μήνες
Πληκτρολογήστε διάρκεια από 12 έως 84 μήνες
12 μήνες
84 μήνες

-

Μηνιαία Δόση

- Ποσό Δανείου

- Χρόνος αποπληρωμής

-

Επιτόκιο *δεν συμπεριλαμβάνεται εισφορά Ν.128/75

Τόσο τα στοιχεία που συμπληρώνετε, όσο και η πλοήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, δεν καταχωρούνται στα αρχεία μας. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού της δόσης και του συνολικού ποσού αποπληρωμής του δανείου, με χρήση των συγκεκριμένων υπολογιστικών εργαλείων, βασίζονται σε δεδομένα που έχετε εισάγει, είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν την Τράπεζα. Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα του Δικτύου μας για να ενημερωθείτε από τα στελέχη μας για τα χαρακτηριστικά του δανείου που σας ταιριάζει και να υποβάλλετε την αίτηση χορήγησης δανείου