Υπολογιστής Στεγαστικού Δανείου

Το κατάλληλο εργαλείο για να υπολογίσετε το συνολικό ποσό και τη δόση του δανείου σας, εύκολα και γρήγορα

Πληκτρολογήστε αξία ακινήτου τουλάχιστον 25.000€
Ελάχιστον ποσό χορήγησης: 20.000€ Μέγιστο ποσό χορήγησης: 300.000€ Βάσει της αξίας του ακινήτου που καταχωρήσατε το ανώτερο ποσό δανείου που μπορεί να σας χορηγηθεί είναι
Από 25.000 €
έως 300.000 €
| Πληκτρολογήστε τουλάχιστον έτη
έτη
3 έτη
30 έτη

- -

- -

Μηνιαία Δόση Ο υπολογισμός της κυμαινόμενης δόσης έχει γίνει με Euribor 3m: 3.891% την 09/02/2024

- Ποσό Δανείου

- Χρόνος αποπληρωμής

- -

- -

Επιτόκιο *δεν συμπεριλαμβάνεται εισφορά Ν.128/75

* Τόσο τα στοιχεία που συμπληρώνετε, όσο και η πλοήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, δεν καταχωρούνται στα αρχεία μας. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού της δόσης και του συνολικού ποσού αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου, με χρήση των συγκεκριμένων υπολογιστικών εργαλείων, βασίζονται σε δεδομένα που έχετε εισάγει, είναι ενδεικτικά και δε δεσμεύουν την Τράπεζα. Το ποσό, η διάρκεια η δόση και το συνολικό ποσό αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου ενδέχεται να μεταβληθούν βάσει των τελικών χαρακτηριστικών του δανείου σας, της παρεχόμενης εξασφάλισης και της αξιολόγησης της αίτησής σας, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική της Τράπεζας. Υφίστανται επιπλέον έξοδα ελέγχου (νομικού και τεχνικού) και προσημείωσης του ακινήτου.
Επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα του Δικτύου μας για να ενημερωθείτε από τα στελέχη μας για τα χαρακτηριστικά του δανείου που σας ταιριάζει και να υποβάλλετε την αίτηση χορήγησης στεγαστικού δανείου.