Βοιωτία – Δαύλεια

Δημητρίου Καλλιαγκάκη (Κτίριο Τοπικής Κοινότητας) - ΚΕΠ, 32008, Δαύλεια Βοιωτίας
Βοιωτία – Δαύλεια ΑΤΜ
Δημητρίου Καλλιαγκάκη (Κτίριο Τοπικής Κοινότητας) - ΚΕΠ, 32008, Δαύλεια Βοιωτίας 08:00 – 14:00