Βοιωτία – Κυριάκι

Γ. Σκόνδρα 9 (ΚΕΠ), 32006, Κυριάκι Βοιωτίας
Βοιωτία – Κυριάκι ΑΤΜ
Γ. Σκόνδρα 9 (ΚΕΠ), 32006, Κυριάκι Βοιωτίας Περιορισμένη πρόσβαση