Τι είναι και πώς επωφελείστε;

Με το Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων, παρέχουμε προστασία στους πελάτες μας με στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου από ενδεχόμενες μελλοντικές αυξήσεις στα επιτόκια και επιβραβεύουμε τη συνέπεια με μείωση των επιτοκίων αναφοράς κατά 20 μονάδες βάσης (0,20%) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2023 και θα διαρκέσει 12 μήνες, ενώ για να διατηρηθεί η προνομιακή τιμολόγηση, θα πρέπει o δανειολήπτης να παραμείνει συνεπής σε όλη τη διάρκεια του.

Xαρακτηριστικά

Ενδεικτικά, τα επιτόκια αναφοράς θα διαμορφωθούν ως εξής:

  • Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ σε 3,30% από 3,50% στο τέλος Μαρτίου 2023
  • Euribor 1 μηνός στο 2,715% από 2,915%
  • Euribor 3 μηνών σε 2,838% από 3,038% αντίστοιχα

Εάν κατά τη 12μηνη περίοδο τα επιτόκια αναφοράς μειωθούν σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής, οι μειώσεις θα υπολογιστούν αυτόματα στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και οι πελάτες θα επωφεληθούν πλήρως από τη νέα αναπροσαρμογή.

Προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα

Στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων εντάσσονται όλα τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου προς ιδιώτες, τα οποία έχουν εκταμιευθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 
Προϋπόθεση ένταξης αποτελεί το δάνειο να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές, έως και τις 28/4/2023, ενώ, για να διατηρηθεί η προνομιακή τιμολόγηση, θα πρέπει o δανειολήπτης να παραμείνει συνεπής και για τους 12 μήνες διάρκειας του Προγράμματος.

Οι συνεπείς πελάτες στεγαστικών δανείων θα ενταχθούν αυτόματα στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους, ενώ θα ενημερωθούν για το μειωμένο επιτόκιο του δανείου τους και την αντίστοιχη δόση μέσω των αντιγράφων λογαριασμών που λαμβάνουν.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Προγράμματος Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την Attica Bank.