Βρείτε όλες τις απαντήσεις που χρειάζεστε για τις πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες της Attica Bank.

Κάρτες – Συχνές Ερωτήσεις

Πιστωτικές (ιδιωτών & επιχειρήσεων), χρεωστικές (ιδιωτών & επιχειρήσεων), προπληρωμένες.

Κατόπιν σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Attica Bank.

Κατόπιν σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Attica Bank ή μέσω του Attica e-banking (εφόσον είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία και διαθέτετε κωδικούς).

Κατόπιν σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Attica Bank ή μέσω e-banking (εφόσον είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία και διαθέτετε κωδικούς).

Να καλέσετε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Attica Bank 210-3669000.

Να αιτηθώ ΡΙΝ Reminder σε οποιοδήποτε κατάστημα της Attica Bank.

Υποβάλλοντας Δήλωση Αμφισβήτησης Συναλλαγών σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Attica Bank.

Μέσω Attica e-banking (εφόσον είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία και διαθέτετε κωδικούς) ή καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Attica Bank 210-3669000.

Το προκαθορισμένο ημερήσιο όριο ανάληψης ανέρχεται στα €840. Μπορείτε να αιτηθείτε αλλαγή του προκαθορισμένου ορίου σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Attica Bank.

Ναι, με όλα τα είδη καρτών της Attica Bank.

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι πλέον ακόμα πιο ασφαλείς, με την αναβαθμισμένη υπηρεσία VISA SECURE, η οποία διασφαλίζει τις συναλλαγές σας, μειώνοντας τον κίνδυνο απάτης.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής σε ένα πιστοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι η εξακρίβωση της ταυτότητάς σας με ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη, η οποία πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία: Στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην Τράπεζα, σας αποστέλλεται μέσω SMS Κωδικός μιας Χρήσης (OTP-One Time Password), τον οποίο θα πρέπει να καταχωρίσετε στο αντίστοιχο πεδίο της οθόνης που θα εμφανιστεί. Στην ίδια οθόνη θα πρέπει να καταχωρίσετε και τον Προσωπικό σας Κωδικό στο αντίστοιχο πεδίο. Αρχικά, ως Προσωπικό Κωδικό θα καταχωρίσετε τον ΑΦΜ σας. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να τον αντικαταστήσετε με κάποιον της επιλογής σας, τον οποίο θα πρέπει να απομνημονεύσετε, ώστε να τον χρησιμοποιείτε εφεξής για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών.

Σε περίπτωση που δεν έχετε επικαιροποιήσει το κινητό σας τηλέφωνο, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο Κατάστημα της Τράπεζας.

Όχι. Στην υπηρεσία συμμετέχουν αυτόματα όλες οι κάρτες της Attica Bank εντελώς δωρεάν.

Όχι. Δεν μπορείτε να διαγράψετε την κάρτα σας από την υπηρεσία, καθώς η συμμετοχή της διασφαλίζει τις συναλλαγές σας, για την εκτέλεση των οποίων επιβάλλεται από το κανονιστικό πλαίσιο η χρήση ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη (Strong Customer Authentication – SCA).

Τα πιστοποιημένα ηλεκτρονικά καταστήματα εμφανίζουν στην ιστοσελίδα τους το σήμα VISA SECURE ή Verified by Visa.

Θα πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα ένα Κατάστημα της Attica Bank για επικαιροποίηση των στοιχείων σας, καθώς χωρίς το κινητό σας τηλέφωνο δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση ηλεκτρονικής συναλλαγής.

Προπληρωμένες κάρτες – Συχνές Ερωτήσεις

Ναι, μπορείτε να κάνετε αναλήψεις από ΑΤΜ στην Ελλάδα χωρίς περιορισμούς. Στο εξωτερικό, επιτρέπεται ανάληψη έως €5.000 ή το ισόποσο σε ξένο νόμισμα τον μήνα, ανά πελάτη και ανά τράπεζα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης της Attica Bank στα 210-366900

Συνιστάται να ξοδέψετε το υπόλοιπο πριν από τη λήξη της κάρτας. Αν παραμείνει υπόλοιπο, μπορείτε να το εισπράξετε από ένα Κατάστημα της Attica Bank ή να το χρησιμοποιήσετε για έκδοση νέας ή επαναφόρτιση άλλης ενεργής κάρτας

Ναι, η ημερομηνία λήξης είναι αναγεγραμμένη στην όψη της κάρτας και ισχύει μέχρι τον τελευταίο μήνα που αναφέρεται και για 5 χρόνια μετά την έκδοσή της

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να λαμβάνετε μηνιαίο λογαριασμό στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει

  • Συμπληρώστε τη σχετική αίτηση σε ένα Κατάστημα της Attica Bank.
  • Συμπληρώστε την αίτηση μέσω της υπηρεσίας e-banking

Καλέστε αμέσως στο 210-3669000 για να δηλώσετε την απώλεια