Η Attica Bank επικαιροποίησε τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών που ενσωματώνουν τη σύμβαση πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών, εναρμονίζοντας αυτούς με νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Για να δείτε τους νέους Γενικούς Όρους Συναλλαγών πατήστε εδώ, ή επισκεφτείτε κάποιο από τα Καταστήματα του δικτύου μας για να ενημερωθείτε σχετικά.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της παρούσας, θα θεωρηθεί ότι οι πελάτες έχουν αποδεχθεί τους νέους όρους

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία