Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης

Δάνεια επενδυτικού σκοπού για την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια

Χρηματοδότηση για την υλοποίηση επενδύσεων σε έργα πράσινης μετάβασης

Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)

Xορήγηση νέων δανείων τακτής λήξης, για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων

Ταμείο Συγχρηματοδότησης «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων»

Κεφάλαιο κίνησης με ευνοϊκούς όρους για την ενίσχυση της ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Χορήγηση δανείων τακτής λήξης, προς Έλληνες μηχανικούς, μελετητές και κατασκευαστές

Εγγύηση Επιχειρηματικών Δανείων - Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ

Χορήγηση δανείων τακτής λήξης προς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις