Κεφάλαιο Κίνησης

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας βήμα

Attica Business POS

Επωφεληθείτε από την τερματική συσκευή POS της Attica Bank, ενισχύοντας τη ρευστότητα της Επιχείρησής σας

 

Το Attica Business POS είναι Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός Κεφαλαίου Κίνησης, για την εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας και την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών των Μικρομεσαίων Eπιχειρήσεων και Ελεύθερων Eπαγγελματιών.

Συνδέεται με τις πωλήσεις της Επιχείρησης, μέσω των τερματικών POS ή Ε-commerce υπηρεσιών της Attica Bank.

Αναλυτικότερα, ανάλογα με το Eτήσιο ποσό  των συναλλαγών που διενεργούνται  μέσω του τερματικού POS ή του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-commerce) της Attica Bank, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης Ορίου το οποίο θα αποπληρώνεται μέσω των  μελλοντικών συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν από τα τερματικά της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, παρακρατείται αυτόματα ένα προσυμφωνημένο ποσοστό (έως και το 35%) των καθαρών εισπράξεων εισφοράς μέσω της εκκαθάρισης των πωλήσεων των τερματικών POS/E-commerce όπου αποπληρώνει αυτόματα το χρησιμοποιούμενο Όριο, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό πιστώνεται στον συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό της επιχείρησής ή του επαγγελματία. Υφίσταται επιπλέον και η δυνατότητα καταβολών εξ ιδίων διαθεσίμων για γρηγορότερη αποπληρωμή εφόσον αυτό είναι επιθυμητό από την Επιχείρηση ή τον Επαγγελματία.

 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ύψος Χρηματοδότησης

  min €5.000

   

 •  
  Επιτόκιο*

  Κυμαινόμενο επιτόκιο, 3Μ Euribor πλέον περιθωρίου (spread) από 3,50% έως7,90% πλέον Εισφοράς Ν.128/75 (σήμερα 0,60%). Το επιτόκιο εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη

 •  
  Διάρκεια

  Αόριστη με ετήσια ανανέωση

 •  
  Εκτοκισμός

  Τριμηνιαίος

 •  
  Τύπος Χρηματοδότησης

  Ανακυκλούμενο Όριο / Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός.

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις