Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Δάνεια

Attica Business POS

Επωφεληθείτε από την τερματική συσκευή POS της Attica Bank, ενισχύοντας τη ρευστότητα της επιχείρησής σας

 

Το Attica Business POS είναι Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός Κεφαλαίου Κίνησης, που εξασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών των Μικρομεσαίων Eπιχειρήσεων και Eπαγγελματιών και συνδέεται με τις πωλήσεις της επιχείρησης, μέσω των τερματικών POS ή Ε-commerce υπηρεσιών της Attica Bank.

Αναλυτικότερα, ανάλογα με το Eτήσιο ποσό  των συναλλαγών που διενεργούνται  μέσω του τερματικού POS ή του ηλεκτρονικού καταστήματος της Attica Bank, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης Ορίου το οποίο θα αποπληρώνεται μέσω των  μελλοντικών συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν από τα τερματικά της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, το 10% της εκάστοτε εκκαθάρισης των πωλήσεων μέσω των τερματικών POS/E-commerce, θα αποπληρώνει αυτόματα το χρησιμοποιούμενο όριο, ενώ το υπόλοιπο 90% θα πιστώνεται στον συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό της επιχείρησής ή του επαγγελματία.

 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ύψος Χρηματοδότησης

  - από €3.000 έως €300.000 για υφιστάμενους πελάτες της Attica Bank, κατόχους τερματικών συσκευών POS (με τουλάχιστον 12μηνη συνεργασία).

  - από €3.000 έως €80.000 για νέους πελάτες - κατόχους τερματικών συσκευών POS της Attica Bank.

  Το ποσό της χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει έως το 80% των πωλήσεων μέσω της συσκευής POS της τελευταίας οικονομικής χρήσης του πελάτη

 •  
  Επιτόκιο*

  Κυμαινόμενο επιτόκιο, 3Μ Euribor πλέον περιθωρίου (spread) 7,90%
  *πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,6%/

 •  
  Έκπτωση Επιτοκίου αν το δάνειο εξασφαλίζεται με ενεχυρίαση κατάθεσης

  Παρέχεται έκπτωση επί του κυμαινόμενου επιτοκίου του προϊόντος (μείωση περιθωρίου) εφόσον το δάνειο εξασφαλίζεται με ενεχυρίαση κατάθεσης (cash collateral). Το ποσοστό της έκπτωσης εξαρτάται από το ύψος της νομότυπα ενεχυριασμένης κατάθεσης.

 •  
  Διάρκεια

  Αόριστη, με ετήσια ανανέωση.

 •  
  Αποπληρωμή

  Το 10% της εκάστοτε εκκαθάρισης των πωλήσεων μέσω της συσκευής POS της Attica Bank θα αποπληρώνει αυτόματα το χρησιμοποιούμενο όριο. Tο υπόλοιπο 90% θα πιστώνεται στον καταθετικό λογαριασμό της επιχείρησης. Οι τόκοι πληρώνονται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ενώ μπορούν να πραγματοποιούνται και ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου

 •  
  Έξοδα Δανείου

  Πάγιο €200

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις