Κεφάλαιο Κίνησης

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας βήμα

Attica Business Support

Στηρίξτε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας με κεφάλαιο κίνησης που σας προσφέρει η Attica Bank

Το τοκοχρεωλυτικό δάνειο Attica Business Support, στηρίζει την επιχείρησή σας για να υλοποιήσετε την ανάπτυξή της ή να καλύψετε άμεσες ή επαναλαμβανόμενες ή έκτακτες ανάγκες χωρίς να επηρεάζεται η βραχυχρόνια ρευστότητα της επιχείρησης σας.  

Με το κεφάλαιο κίνησης προκαθορισμένης διάρκειας:

 • Χρηματοδοτείτε τις αναπτυξιακές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησής σας προκειμένου να καταστεί πιο ανταγωνιστική.
 • Καλύπτετε τις άμεσες ή επαναλαμβανόμενες ή έκτακτες ανάγκες χωρίς να διαταράσσεται η ρευστότητα της επιχείρησής σας αποπληρώνοντας ομαλά τις υποχρεώσεις της.
 • Μεγάλη διάρκεια δανείου. Επιλέγεται τη συχνότητα αποπληρωμής και τη διάρκεια του δανείου επιτυγχάνοντας καλύτερο προγραμματισμό των υποχρεώσεων της επιχείρησης
 • Αξιοποιείτε περιουσιακά στοιχεία για τη μείωση του κόστους του δανείου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ύψος Χρηματοδότησης

  Σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Ελάχιστο ποσό χρηματοδότησης €5.000   

 •  
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο επιτόκιο, 3Μ Euribor πλέον περιθωρίου (spread) από 3,50% έως 8% πλέον Εισφοράς Ν.128/75 (σήμερα 0,60%). Το επιτόκιο εξαρτάται από το είδος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων

 •  
  Περίοδος Χάριτος

  Δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος έως και 12 μήνες

 •  
  Διάρκεια

  Από 24 έως 120 μήνες

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις