Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Attica Business Support

Αναβαθμίστε την επιχείρησή σας με τη βοήθεια της Attica Bank.

Το τοκοχρεωλυτικό δάνειο Attica Business Support σας προσφέρει τη δυνατότητα να καλύψετε άμεσες επιχειρηματικές σας ανάγκες όπως: αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού και επαγγελματικού μεταφορικού μέσου, ανακαίνιση επαγγελματικών χώρων καθώς και την εξόφληση ρυθμισμένων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ύψος Χρηματοδότησης

  Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει από €5.000 έως €60.000

 •  
  Επιτόκιο*

  Κυμαινόμενο Επιτόκιο, 3Μ Euribor πλέον περιθωρίου 8,75%
  *πλέον Εισφοράς Ν.128/75 (σήμερα 0,60%)

 • Περίοδος Χάριτος

  Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα για περίοδο χάριτος έως 3 μήνες με πληρωμή μόνο των τόκων στις περιπτώσεις χρηματοδότησης αγοράς παγίων ή ανακαίνισης επαγγελματικών χώρων

 • Έξοδα Διαχείρισης

  Το δάνειο προσφέρεται χωρίς έξοδα διαχείρησης

 •  
  Διάρκεια

  - Έως 72 μήνες για ποσό δανείου έως €30.000.

  - Έως 96 μήνες για ποσό δανείου από €30.000,01 έως € 60.000

 • Αποπληρωμή

  Η εξυπηρέτηση του δανείου σας γίνεται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις

 • Πρόωρη Αποπληρωμή

  Υπάρχει η δυνατότητα είτε για ολική (πλήρης εξόφληση), είτε κατά ένα μέρος της (μερική εξόφληση) όποτε επιθυμείτε

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις