Με το τοκοχρεωλυτικό δάνειο Attica Business Εξοπλισμός, εξοπλίζετε την επιχείρησή σας και υλοποιείτε τα αναπτυξιακά σας σχέδια μέσω της αγοράς ή ανανέωσης επαγγελματικού, μηχανολογικού ή υλικού εξοπλισμού αλλά ακόμα και την αγορά επαγγελματικού μεταφορικού μέσου, χωρίς να επηρεάζεται η βραχυχρόνια – μακροχρόνια ρευστότητα της επιχείρησης σας.

Προσφέρεται προνομιακή τιμολόγηση για την αγορά ESG οχημάτων.

Με μια γρήγορη ματιά

1

Ύψος Χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Ελάχιστο ποσό χρηματοδότησης €10.000.

2

Επιτόκιο
Κυμαινόμενο επιτόκιο, 3Μ Euribor πλέον περιθωρίου (spread) από 3,50% έως 7,50% πλέον Εισφοράς Ν.128/75 (σήμερα 0,60%).

Το επιτόκιο εξαρτάται από το είδος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων, ενώ δίνεται και η δυνατότητα αξιολόγησης του τύπου της επένδυσης, κυρίως για την αγορά υβριδικών επαγγελματικών αυτοκινήτων ή οποιουδήποτε εξοπλισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

3

Διάρκεια Δανείου
Από 24 έως 120 μήνες.

4

Περίοδος Χάριτος
Δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος έως και 24 μήνες χωρίς κεφαλαιοποίηση τόκων.

5

Αποπληρωμή
Μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

6

Πρόωρη Αποπληρωμή
Υπάρχει η δυνατότητα είτε για ολική (πλήρη εξόφληση) είτε κατά ένα μέρος (μερική εξόφληση), όποτε επιθυμείτε.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα

Με το τοκοχρεωλυτικό δάνειο Attica Business Εξοπλισμός

  • Χρηματοδοτείτε τις αναπτυξιακές ανάγκες της επιχείρησής σας με την αγορά / ανανέωση των παγίων στις εγκαταστάσεις της, προκειμένου να καταστεί πιο ανταγωνιστική αλλά και να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα
  • Έχετε προνομιακό επιτόκιο για αγορά ηλεκτρικού επαγγελματικού αυτοκινήτου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Καλύπτετε την άμεση ανάγκη ανανέωσης της επιχείρησής σας χωρίς τη διατάραξη της ρευστότητάς της, έχοντας να επιλέξετε ανάμεσα σε μηνιαίες / τριμηνιαίες καταβολές στη δόση του δανείου σας, αυξάνοντας παράλληλα την αξία των παγίων στοιχείων της
  • Μεγάλη διάρκεια δανείου. Επιλέγετε τη συχνότητα αποπληρωμής και τη διάρκεια του δανείου επιτυγχάνοντας καλύτερο προγραμματισμό των υποχρεώσεων της επιχείρησης
  • Αξιοποιείτε περιουσιακά στοιχεία για τη μείωση του κόστους του δανείου

Ενημερωθείτε

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς