Το Attica Business POS είναι Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός Κεφαλαίου Κίνησης που σας εξασφαλίζει ρευστότητα και κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών της επιχείρησής σας.

  • Συνδέεται με τις πωλήσεις της επιχείρησης, μέσω των τερματικών POS ή Ε-commerce υπηρεσιών της Attica Bank.
  • Ανάλογα με το ετήσιο ποσό των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του τερματικού POS ή του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-commerce) της Attica Bank, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ορίου το οποίο θα αποπληρώνεται μέσω των μελλοντικών συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν από τα τερματικά της επιχείρησης.
    (α) Συγκεκριμένα, παρακρατείται αυτόματα ένα προσυμφωνημένο ποσοστό (έως και το 35%) των καθαρών εισπράξεων εισφοράς μέσω της εκκαθάρισης των πωλήσεων των τερματικών POS/E-commerce όπου αποπληρώνει αυτόματα το χρησιμοποιούμενο όριο, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό πιστώνεται στον συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό της επιχείρησής ή του επαγγελματία.
    (β) Υφίσταται επιπλέον η δυνατότητα καταβολών εξ ιδίων διαθεσίμων για γρηγορότερη αποπληρωμή εφόσον αυτό είναι επιθυμητό από την επιχείρηση ή τον επαγγελματία.

Επιλέξτε στην Attica Bank τις λύσεις που σας προσφέρουν την ασφαλή χρηματοδότηση της επιχείρησής σας και επωφεληθείτε από την τερματική συσκευή POS, ενισχύοντας τη ρευστότητά της.

Με μια γρήγορη ματιά

1

Ύψος Χρηματοδότησης
Από €5.000

2

Επιτόκιο
Κυμαινόμενο επιτόκιο, 3Μ Euribor πλέον περιθωρίου (spread) από 3,50% έως 7,90% πλέον Εισφοράς Ν.128/75 (σήμερα 0,60%).

Το επιτόκιο εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη.

3

Διάρκεια
Αόριστη με ετήσια ανανέωση

4

Εκτοκισμός
Τριμηνιαίος

5

Τύπος Χρηματοδότησης
Ανακυκλούμενο Όριο / Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός.

6

Αποπληρωμή
Σταδιακή αποπληρωμή του κεφαλαίου της χρηματοδότησης μέσω των εισπράξεων της επιχείρησης με χρήση του POS μέσω αυτόματης παρακράτησης έως και του 35% των καθαρών εισπράξεων για την αποπληρωμή του κεφαλαίου της χρηματοδότησης.

7

Έξοδα Δανείου
Πάγιο €300 / ετήσια έξοδα ανανέωσης ορίου πιστοδότησης

Ενημερωθείτε

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς