Τι είναι και πώς επωφελείστε

Ο Έντοκος Λογαριασμός Κλιμακούμενου Επιτοκίου είναι λογαριασμός Α’ ζήτησης και αποτελεί την ιδανική λύση για εσάς αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε τη δική σας επιχείρηση και επιδιώκετε τη συγκέντρωση των ταμειακών σας διαθεσίμων με ταυτόχρονη επιτοκιακά υψηλότερη απόδοση.

Η επιλογή αυτή σας προσφέρει εξαιρετικά ανταγωνιστικά επιτόκια, ενώ παράλληλα σας επιτρέπει τις κινήσεις του λογαριασμού σας μέσω αντιγράφων κινήσεων που παρέχονται κάθε ημερολογιακό τρίμηνο. Επιπλέον, σας δίνεται η δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών σύμφωνα με την επιχειρηματική και τιμολογιακή πολιτική μας.

Το ελάχιστο ποσό για την αρχική κατάθεση ορίζεται στα €1.500 και ο λογαριασμός προσφέρεται και σε ξένα νομίσματα.

Με μια γρήγορη ματιά

1

Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με εμπορική δραστηριότητα για την εξυπηρέτηση των καθημερινών επιχειρηματικών τους αναγκών. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση που εκδηλώνει ενδιαφέρον για άνοιγμα έντοκου όψεως.

2

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα με εμπορική δραστηριότητα.

3

Επιτόκιο

  • €0 – €5.000 0,02%
  • €5.000,01 και άνω 0,05%
4

Εκτοκισμός
Το επιτόκιο ισχύει για το συνολικό ποσό της κατάθεσης. Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται βάσει του μέσου εξαμηνιαίου υπολοίπου του λογαριασμού και προστίθενται στον λογαριασμό στο τέλος της τελευταίας ημέρας κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, δηλαδή στις 30 Ιουνίου και στις 31 Δεκεμβρίου.

Οι πιστωτικοί τόκοι επιβαρύνονται με φόρο, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 15%.

Ποιες είναι οι παροχές

  • Σας προσφέρεται η δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών με προεκτυπωμένα τα στοιχεία του καταθέτη ή την επωνυμία της εταιρείας σας.
  • Σας δίνεται η δυνατότητα έκδοσης προσωποποιημένων επιταγών για εταιρικούς λογαριασμούς.
  • Σας δίνεται η χρεωστική κάρτα Attica Debit Visa Business η οποία επιτρέπει πρόσβαση στον λογαριασμό μέσω των ATM της Attica Bank και άλλων Τραπεζών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.
  • Μπορείτε να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας τόσο μέσω ATM όσο και μέσω Attica E-Banking.
  • Σας προσφέρεται η δυνατότητα πληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο.
  • Ο λογαριασμός είναι διαθέσιμος και σε ξένο νόμισμα με διαφορετικές κλίμακες επιτοκίων.

Ενημερωθείτε

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς