Ο Όμιλος της Attica Bank, αναγνωρίζοντας τη σημασία και επίδραση που έχει στην κοινωνία η εφαρμογή υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών και κατανοώντας την αυξανόμενη σημασία των δράσεων αυτών στην εταιρική φήμη του, έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility – CSR) ως βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής του στρατηγικής και λειτουργίας.
Οι ορίζοντες για τη νέα εποχή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αλλάζουν και διευρύνονται διεθνώς, καθώς πλέον δεν εξυπηρετούν ως μέσο φιλανθρωπίας, αλλά ως κινητήριος μοχλός για μια δικαιότερη κοινωνία με καθολικούς στόχους Κοινωνικής Υπευθυνότητας των επιχειρήσεων και ενσωματώνοντας τις αξίες και τα κριτήρια του ESG (Environmental, Social and Governance).
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του Ομίλου της Attica Bank αποτελεί πρακτική του Ομίλου, με σεβασμό στον άνθρωπο και τις ανθρώπινες αξίες και αρχές με περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές δράσεις στους χώρους που δραστηριοποιείται.

Μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο Όμιλος της Attica Bank εκφράζει την πάγια δέσμευσή του στον στόχο της μακροπρόθεσμης αειφόρου ανάπτυξης και της δημιουργίας θετικής επίδρασης στην κοινωνία, κάνοντας πράξη τις αξίες της Τράπεζας.

Η ευκαιρία του ESG για τις επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία