Ο τομέας Financial Institutions & Correspondent Banking (FIG), διαχειρίζεται τις Διατραπεζικές και Ανταποκριτικές Σχέσεις, καθώς και τις συνεργασίες που προκύπτουν με άλλα μη Τραπεζικά Ιδρύματα με χαρακτηριστικά Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Financial Institutions Group),

όπως οι Χρηματιστηριακές, οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), αλλά και οι οργανισμοί του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Διατραπεζικές Σχέσεις

Οι σχέσεις μεταξύ Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων είναι σημαντικές για την ανάπτυξη των τραπεζών, και διευκολύνουν την παγκόσμια συνδεσιμότητα, τη διαχείριση του κινδύνου και τις αποτελεσματικές διασυνοριακές συναλλαγές.

  • Διευκολύνουν τις διασυνοριακές συναλλαγές, επιτρέποντας στις τράπεζες να έχουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές.
  • Υποστηρίζουν το Διεθνές Εμπόριο, επιτρέποντας στις τράπεζες να εκτελούν πληρωμές αποτελεσματικά διασυνοριακά.
  • Παρέχουν πρόσβαση στα παγκόσμια χρηματοοικονομικά δίκτυα.

Η Attica Bank διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο τις σχέσεις μεταξύ Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών, προκειμένου να επιτύχει ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα τα σωστά μέτρα διαχείρισης κινδύνου.

Επιπλέον,  προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων  στο Group πελατών που εμπίπτουν στην κατηγορία Financial Institutions (FIG), όπως Trade Finance, Custody, Treasury Products, Payments & Cash Management, πάντα σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της Τράπεζας.

Επίσης, παρέχει υπηρεσίες για επενδυτικά προϊόντα, ώστε να διασφαλίζεται η από κοινού αποδοτική και προσοδοφόρα συνεργασία, φροντίζοντας παράλληλα να λαμβάνονται έγκαιρα τυχόν διορθωτικά μέτρα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας: