Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας. Στην Attica Bank υιοθετούμε έμπρακτα τις αρχές της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας – αποτελώντας την πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας για τις επιχειρήσεις – της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών και παράλληλα αναγνωρίζουμε την ελευθερία της έκφρασης των ανθρώπων μας.

Επικεντρωνόμαστε στην αναζήτηση και στην προσέλκυση ταλαντούχων υποψηφίων, καθώς και στην ανάπτυξη και στην εξέλιξή των εργαζομένων μας, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Η επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό των αναγκών μας, ενώ η πρόσληψη και αξιολόγηση των νέων Στελεχών διαμορφώνεται μέσω δίκαιων και δομημένων διαδικασιών, όπως οργανωμένες ατομικές συνεντεύξεις και αξιολόγηση δεξιοτήτων.

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς