Χρεωστικές Κάρτες

Κινηθείτε με ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία με τη χρεωστική κάρτα attica Debit me.

Attica Debit Me VISA

Τι είναι;

Η attica Debit me είναι η νέα χρεωστική κάρτα της Attica Bank, η οποία συνδέεται με τον καταθετικό σας λογαριασμό, εξασφαλίζοντάς σας τη δυνατότητα να κάνετε τις συναλλαγές σας χωρίς τη χρήση μετρητών σε όλα τα εμπορικά καταστήματα τα οποία δέχονται χρεωστικές κάρτες Visa. Η attica Debit me μπορεί να συνδεθεί έως και με δώδεκα (12) καταθετικούς λογαριασμούς που τηρούνται στην Attica Bank.

Attica Debit Me Visa

Γιατί να την επιλέξω;

Χρησιμοποιώντας τη χρεωστική σας κάρτα attica Debit me, εξασφαλίζετε την προστασία που παρέχουν οι «έξυπνες» κάρτες οι οποίες διαθέτουν την τεχνολογία “Chip & Pin”. Για τη χρήση της κάρτας απαιτείται η εισαγωγή του προσωπικού σας κωδικού PIN τόσο στις αγορές όσο και στην ανάληψη μετρητών από ATM. Με αυτό τον τρόπο, η επαλήθευση των στοιχείων σας γίνεται ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται η υπογραφή σας ή η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας ή κάποιου άλλου επίσημου εγγράφου.

Αντικαθιστώντας τη χρήση μετρητών με τη χρήση της χρεωστικής σας κάρτας, περιορίζετε στο βαθμό που εσείς επιθυμείτε, τον κίνδυνο απώλειας ή κλοπής του πορτοφολιού σας.

Με τη χρεωστική κάρτα attica Debit me της Attica Bank μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές από όλες τις επιχειρήσεις με το σήμα Visa σε όλο τον κόσμο, καθώς και αναλήψεις μετρητών από τα ATM του δικτύου της Attica Bank και από ATM με το σήμα Visa όλων των τραπεζών, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Η attica Debit me, σας παρέχεται χωρίς ετήσια συνδρομή, ενώ δεν επιβαρύνεται με χρεωστικούς τόκους.

Πως λειτουργεί;

Η χρεωστική κάρτα attica Debit me, είναι συνδεδεμένη με τον καταθετικό λογαριασμό που τηρείτε στην Attica Bank. Πρακτικά, η σύνδεση αυτή σας εξασφαλίζει ότι το όριο των συναλλαγών που μπορείτε να διενεργήσετε με την κάρτα σας, εξαντλείται στο ποσό το οποίο έχετε διαθέσιμο στον λογαριασμό αυτό. Εντός των ημερήσιων ορίων που ισχύουν στην Τράπεζα, εσείς ορίζετε το όριο των συναλλαγών σας και εξασφαλίζετε τον απόλυτο έλεγχο των εξόδων σας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Εξυπηρέτηση

  24ωρη εξυπηρέτηση σε όλο τον κόσμo.

 •  
  Όριο

  Το όριο των συναλλαγών που μπορείτε να διενεργήσετε με την κάρτα σας, εξαντλείται στο ποσό το οποίο έχετε διαθέσιμο στο λογαριασμό σας. Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών: €800,00, το οποίο μπορεί να εξατομικευτεί. Ημερήσιο όριο αγορών: € 4.000,00, το οποίο μπορεί να εξατομικευτεί.

 •  
  Συνδρομή

  Παρέχεται χωρίς ετήσια συνδρομή.

 •  
  Ανάληψη Μετρητών

  Δυνατότητα ανάληψης μετρητών από τα ATM του δικτύου της Attica Bank και από ATM με το σήμα Visa όλων των τραπεζών, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

 •  
  Ασφάλεια

  Πρόκειται για «έξυπνες» κάρτες οι οποίες διαθέτουν την τεχνολογία “Chip & Pin”.

Attica Debit Me Mastercard

Τι είναι;

Η attica Debit me είναι η νέα χρεωστική κάρτα της Attica Bank, η οποία συνδέεται με τον καταθετικό σας λογαριασμό, εξασφαλίζοντάς σας τη δυνατότητα να κάνετε τις συναλλαγές σας χωρίς τη χρήση μετρητών σε όλα τα εμπορικά καταστήματα τα οποία δέχονται χρεωστικές κάρτες Mastercard. Η attica Debit me μπορεί να συνδεθεί έως και με δώδεκα (12) καταθετικούς λογαριασμούς που τηρούνται στην Attica Bank.

Attica Debit Me Mastercard

Γιατί να την επιλέξω;

Χρησιμοποιώντας τη χρεωστική σας κάρτα attica Debit me, εξασφαλίζετε την προστασία που παρέχουν οι «έξυπνες» κάρτες οι οποίες διαθέτουν την τεχνολογία “Chip & Pin”. Για τη χρήση της κάρτας απαιτείται η εισαγωγή του προσωπικού σας κωδικού PIN τόσο στις αγορές όσο και στην ανάληψη μετρητών από ATM. Με αυτό τον τρόπο, η επαλήθευση των στοιχείων σας γίνεται ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται η υπογραφή σας ή η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας ή κάποιου άλλου επίσημου εγγράφου.

Αντικαθιστώντας τη χρήση μετρητών με τη χρήση της χρεωστικής σας κάρτας, περιορίζετε στο βαθμό που εσείς επιθυμείτε, τον κίνδυνο απώλειας ή κλοπής του πορτοφολιού σας.

Με τη χρεωστική κάρτα attica Debit me Mastercard της Attica Bank μπορείτε να πραγματοποιείτε ασφαλείς συναλλαγές στο Internet.

Με τη χρεωστική κάρτα attica Debit me της Attica Bank μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές από όλες τις επιχειρήσεις με το σήμα Mastercard σε όλο τον κόσμο, καθώς και αναλήψεις μετρητών από τα ATM του δικτύου της Attica Bank και από ATM με το σήμα Mastercard όλων των τραπεζών, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Η attica Debit me, σας παρέχεται χωρίς ετήσια συνδρομή, ενώ δεν επιβαρύνεται με χρεωστικούς τόκους.

Πως λειτουργεί;

Η χρεωστική κάρτα attica Debit me, είναι συνδεδεμένη με τον καταθετικό λογαριασμό που τηρείτε στην Attica Bank. Πρακτικά, η σύνδεση αυτή σας εξασφαλίζει ότι το όριο των συναλλαγών που μπορείτε να διενεργήσετε με την κάρτα σας, εξαντλείται στο ποσό το οποίο έχετε διαθέσιμο στον λογαριασμό αυτό. Εντός των ημερήσιων ορίων που ισχύουν στην Τράπεζα, εσείς ορίζετε το όριο των συναλλαγών σας και εξασφαλίζετε τον απόλυτο έλεγχο των εξόδων σας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Εξυπηρέτηση

  24ωρη εξυπηρέτηση σε όλο τον κόσμo.

 •  
  Όριο

  Το όριο των συναλλαγών που μπορείτε να διενεργήσετε με την κάρτα σας, εξαντλείται στο ποσό το οποίο έχετε διαθέσιμο στο λογαριασμό σας.Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών: €800,00, το οποίο μπορεί να εξατομικευτεί. Ημερήσιο όριο αγορών: € 4.000,00, το οποίο μπορεί να εξατομικευτεί.

 •  
  Συνδρομή

  Παρέχεται χωρίς ετήσια συνδρομή.

 •  
  Ανάληψη Μετρητών

  Δυνατότητα ανάληψης μετρητών από τα ATM του δικτύου της Attica Bank και από ATM με το σήμα Mastercard όλων των τραπεζών, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

 •  
  Ασφάλεια

  Πρόκειται για «έξυπνες» κάρτες οι οποίες διαθέτουν την τεχνολογία “Chip & Pin”.

 •  
  Περισσότερες Πληροφορίες

  Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο attica Debit me MasterCard .

Ενημερωθείτε για τις κινήσεις της δικής σας attica Debit me

 • Μέσω των ΑΤΜ του δικτύου των Καταστημάτων της Attica Bank.
 • Μέσω της υπηρεσίας E-Banking της Attica Bank.
 • Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Attica Bank στο τηλέφωνο 210-366 9000.