Τι είναι και πώς επωφελείστε;

Ο λογαριασμός πρώτης ζήτησης Attica My Account Plus σάς προσφέρει άμεση πρόσβαση στα χρήματά σας με υψηλό επιτόκιο και εγγυημένη μηνιαία απόδοση τόκων από το πρώτο ευρώ, επιτρέποντας έως και τρεις αναλήψεις ή χρεώσεις τον μήνα και για όλο το ποσό της κατάθεσης χωρίς περιορισμούς.

Με μια γρήγορη ματιά

1

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε όσους επιθυμούν υψηλές αποδόσεις ακόμα και για σχετικά μικρά ποσά καταθέσεων
 • Σε όσους θέλουν να έχουν άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους χωρίς να δεσμεύονται από μια προθεσμιακή κατάθεση
 • Σε όσους δεν πραγματοποιούν αναλήψεις συχνά
2

Δικαιούχοι
Φυσικά πρόσωπα

3

Επιτόκιο κλιμακωτό και εφαρμόζεται διαφορετικό επιτόκιο στο ποσό του υπολοίπου που αντιστοιχεί ανά κλίμακα

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Από € 0,01 – 10.000,00 0,10%
Από € 10.000,01 και άνω 0,20%

 

4

Απόδοση

 • Απόδοση από το πρώτο λεπτό του ευρώ
 • Ο λογαριασμός εκτοκίζεται με διαφορετικό επιτόκιο ανάλογο με την κλίμακα κατάθεσης που αντιστοιχεί σε κάθε ποσό
 • Οι πιστωτικοί τόκοι αποδίδονται την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα και υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (σήμερα 15%)
 • Λόγω του μηνιαίου εκτοκισμού, οι πιστωτικοί τόκοι κεφαλαιοποιούνται κάθε μήνα αυξάνοντας την απόδοση του λογαριασμού
 • Το προνομιακό επιτόκιο εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται μέχρι τρεις αναλήψεις/χρεώσεις ανά μήνα (εξαιρούνται οι πάγιες εντολές). Για περισσότερες από τρεις αναλήψεις/χρεώσεις μηνιαίως, ο λογαριασμός εκτοκίζεται, για τον μήνα αυτό με το Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ) της Τράπεζας

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

 • Άνοιγμα λογαριασμού με αρχικό ποσό κατάθεσης €2.000 το οποίο, σε περίπτωση ανοίγματος προθεσμιακής κατάθεσης, συμψηφίζεται με το ποσό της προθεσμιακής
 • Ενημέρωση για την κίνηση του λογαριασμού μέσω statement
 • Πρόσβαση στον λογαριασμό με την χρεωστική σας κάρτα Attica Debit Visa για ανέξοδες συναλλαγές σε ΑΤΜ της Attica Bank και σε ΑΤΜ του δικτύου της EURONET και για αγορές σε επιχειρήσεις με το σήμα Visa στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Σύνδεση του λογαριασμού με τις υπηρεσίες Attica e-banking και Attica Mobile
 • Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας χωρίς ετήσια συνδρομή για όσο διάστημα διατηρείτε τον λογαριασμό
 • Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών (όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), μέσω πάγιων εντολών που συνδέονται με τον λογαριασμό
 • Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με προθεσμιακές καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα της τράπεζας

Πρόσθετα στοιχεία/παροχές

1

Αποταμιεύετε συστηματικά με υψηλή απόδοση

2

Εξοικονομείτε χρόνο πραγματοποιώντας τις πληρωμές σας μέσω παγίων εντολών

3

Διατηρείτε διαθέσιμα τα χρήματά σας ανά πάσα στιγμή για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή (καταθέσεις/αναλήψεις μετρητών, προθεσμιακές καταθέσεις, εμβάσματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταφορά χρημάτων, εξόφληση λογαριασμών, εξόφληση δανείων και πιστωτικών καρτών)

Ενημερωθείτε

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς