Καταναλωτικά Δάνεια

Μια ολοκληρωμένη σειρά δανείων για την κάλυψη των προσωπικών σας αναγκών.

 

Attica Συμφέρον

Attica Συμφέρον

Τοκοχρεωλυτικό καταναλωτικό δάνειο, για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών με χαμηλά έξοδα και ανταγωνιστικό επιτόκιο .

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Από €1.000 έως €25.000

 •  
  Επιτόκιο

  8,50%* σταθερό για όλη την διάρκεια του δανείου (πλέον εισφ. Ν128/75, σήμερα 0,60%)

  *To επιτόκιο ισχύει, για αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το χρονικό διάστημα από 01/02/2021 έως και 30/04/2021 και θα εκταμιευθούν το αργότερο μέχρι και την 30/06/2021

 •  
  Εκταμίευση

  Εφάπαξ στον καταθετικό λογαριασμό που τηρείται στην Attica Bank

 •  
  Διάρκεια

  - Από 6 έως 60 μήνες για ποσό δανείου €1.000 - €5.000

  - Από 6 έως 84 μήνες για ποσό δανείου €5.000,01 - €25.000

   

 •  
  Αποπληρωμή

  Σε μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις

 •  
  Πρόωρη αποπληρωμή

  Δυνατότητα ολικής ή μερικής πρόωρης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβάρυνση.

Attica XL

Attica XL

Τοκοχρεωλυτικό καταναλωτικό δάνειο, για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών, με εμπράγματη εξασφάλιση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Από €10.000 έως €100.000.

 •  
  Επιτόκιο

  Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου (spread) 6,95% (πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,60%)

 •  
  Διάρκεια

  Από 12 έως 180 μήνες.

 •  
  Άλλα Χαρακτηριστικά

  Η χορήγηση του Αttica XL καλύπτεται υποχρεωτικά με εμπράγματη εξασφάλιση (εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου).

Attica Special Credit

Attica Special Credit

Καταναλωτικό δάνειο για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών, με εξασφάλιση την ενεχύραση κατάθεσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Από €5.000 έως €100.000.

 •  
  Επιτόκιο

  Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου (spread) 4,95% (πλέον εισφοράς Ν.128/75 σήμερα 0,60%).

 •  
  Διάρκεια

  Από 12 έως 120 μήνες

 •  
  Άλλα Χαρακτηριστικά

  Η χορήγηση του δανείου προσφέρεται με ενεχύραση κατάθεσης σε ποσοστό 100% (για κατάθεση στο νόμισμα του €) και σε ποσοστό 120% (για κατάθεση που τηρείται σε USD)

Attica Δάνειο Αυτοκινήτου

Τι είναι το attica Δάνειο Αυτοκινήτου

Καταναλωτικό δάνειο που σας παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας συμβατικό αυτοκίνητο γρήγορα και οικονομικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Δανείου

  - Από € 1.500 έως € 50.000 για αγορά καινούριου συμβατικού αυτοκινήτου και

  - Από € 1.500 έως € 25.000 για αγορά μεταχειρισμένου (παλαιότητας έως 10 έτη) συμβατικού αυτοκινήτου

  Ως συμβατικό θεωρείται το αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου.

 •  
  Επιτόκιο

  Σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου:

  7,50 % για αγορά καινούριου συμβατικού αυτοκινήτου και

  10,50% για αγορά μεταχειρισμένου (παλαιότητας έως 10 έτη) συμβατικού αυτοκινήτου

  Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με εισφ. Ν128/75 (σήμερα 0,60%)

 •  
  Αποπληρωμή

  Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκο και κεφάλαιο αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας

 •  
  Πρόωρη Αποπληρωμή

  Παρέχεται δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής του δανείου, χωρίς επιβάρυνση

 •  
  Ενημερωθείτε

  Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους χορήγησης του δανείου attica Δάνειο Αυτοκινήτου για την υφιστάμενη τιμολόγηση τραπεζικών εργασιών

 •  
  Διάρκεια

  - Από 1 έως 7 έτη για αγορά καινούριου συμβατικού αυτοκινήτου

  - Από 1 έως 5 έτη για αγορά μεταχειρισμένου συμβατικού αυτοκινήτου

 •  
  Εξασφάλιση

  Χωρίς παρακράτηση κυριότητας

 •  
  Ασφαλιστική Κάλυψη

  Ενημερωθείτε για τα ασφαλιστικά προγράμματα που μπορεί να σας προσφέρει η Attica Bank σε συνεργασία με την Anytime / INTERAMERICAN

 •  
  Χρηματοδότηση

  Σας προσφέρουμε χρηματοδότηση που ανέρχεται:

  - έως και στο 80% του ποσού της προσφοράς ή του προτιμολογίου εμπόρου/αντιπροσωπείας

  - Προϋπόθεση χρηματοδότησης αποτελεί η προσκόμιση Προσφοράς ή Προτιμολογίου από επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων κατά την αίτηση του δανείου.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία