Καταναλωτικά Δάνεια

Μια ολοκληρωμένη σειρά δανείων για την κάλυψη των προσωπικών σας αναγκών.

 

attica Eco Home

Τι είναι το attica Eco Home

Καταναλωτικό δάνειο που σας παρέχει τη δυνατότητα να ανακαινίσετε ή να αναβαθμίσετε ενεργειακά το σπίτι σας εύκολα και οικονομικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ποσό Χορήγησης

  Από € 3.000 έως € 25.000 χωρίς εγγραφή προσημείωσης ακινήτου

  Από € 25.000 έως € 75.000 με εγγραφή προσημείωσης ακινήτου

 • Επιτόκιο

  Δυνατότητα επιλογής σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου.

  Ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο για εργασίες που αφορούν αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου που ξεκινά από 4,90% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,60%) για δάνεια με προσημείωση και από 7,90% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,60%) για δάνεια χωρίς προσημείωση.

  Το επιτόκιο διαμορφώνεται ανάλογα με τον τύπο των βελτιωτικών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στο ακίνητο, τη διάρκεια του δανείου και το ποσοστό χρηματοδότησης, εφόσον το δάνειο εξασφαλίζεται με προσημείωση ακινήτου.

 • Ενημερωθείτε

  Ενημερωθείτε αναλυτικά

    για τους όρους χορήγησης του δανείου attica Eco Home με προσημείωση

    για τους όρους χορήγησης του δανείου attica Eco Home χωρίς προσημείωση

    για την υφιστάμενη τιμολόγηση τραπεζικών εργασιών

 • Χρηματοδότηση

  Σας προσφέρουμε χρηματοδότηση που ανέρχεται έως και στο 100% του ποσού τιμολογίων / προτιμολογίων ή προσφοράς για εργασίες ανακαίνισης ή ενεργειακής αναβάθμισης

 • Διάρκεια

  Από 1 έως 5 έτη για δάνεια χωρίς προσημείωση

  Από 3 έως 10 έτη για δάνεια με προσημείωση

 • Εξασφάλιση

  Με ή χωρίς εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ακινήτου ανάλογα με το ποσό του δανείου

 • Ασφαλιστική Κάλυψη

  Υποχρεωτική ασφάλεια ακινήτου πυρός- σεισμού για όλη τη διάρκεια του δανείου στα δάνεια με εγγραφή προσημείωσης.

  Ενημερωθείτε για τα ασφαλιστικά προγράμματα που μπορεί να σας προσφέρει η Attica Bank σε συνεργασία με την INTERAMERICAN

 • Αποπληρωμή

  Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκο και κεφάλαιο αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας

 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  Γρήγορη διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης

  Χαμηλά έξοδα εξέτασης φακέλου, νομικού και τεχνικού ελέγχου

Επιβράβευση Συνεπούς Δανειολήπτη

Επιβραβεύουμε τη συνέπειά σας προσφέροντας έκπτωση 10% επί του ονομαστικού επιτοκίου κατόπιν συμπλήρωσης των 2/3 της διάρκειας του δανείου σας. Η έκπτωση αφορά στην υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

attica My Eco Car

Τι είναι το attica My Eco Car

Καταναλωτικό δάνειο που σας παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας αυτοκίνητο γρήγορα και οικονομικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ποσό Χορήγησης

  Από € 1.500 έως € 30.000 για αγορά καινούριου αυτοκινήτου και έως € 20.000 για αγορά μεταχειρισμένου

 • Επιτόκιο

  Δυνατότητα επιλογής σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου για αγορά καινούριου αυτοκινήτου.

  Ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο για αγορά καινούριου οικολογικού αυτοκινήτου (υβριδικού ή ηλεκτρικού) που ξεκινά από 7,50% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,60%).

  Το επιτόκιο διαμορφώνεται ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου (καινούριο/μεταχειρισμένο, συμβατικό/οικολογικό), το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής και τη διάρκεια του δανείου.

 • Αποπληρωμή

  Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκο και κεφάλαιο αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας

 • Ενημερωθείτε

  Ενημερωθείτε αναλυτικά

    για τους όρους χορήγησης του δανείου attica My Eco Car

    για την υφιστάμενη τιμολόγηση τραπεζικών εργασιών

 • Χρηματοδότηση

  Σας προσφέρουμε χρηματοδότηση που ανέρχεται έως και στο 80% του ποσού της προσφοράς ή του προτιμολογίου εμπόρου/αντιπροσωπείας για αγορά καινούριου αυτοκινήτου και έως στο 70% για αγορά μεταχειρισμένου

 • Διάρκεια

  Από 1 έως 7 έτη για αγορά καινούριου αυτοκινήτου

  Από 1 έως 5 έτη για αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου

 • Εξασφάλιση

  Χωρίς παρακράτηση κυριότητας

 • Ασφαλιστική Κάλυψη

  Ενημερωθείτε για τα ασφαλιστικά προγράμματα που μπορεί να σας προσφέρει η Attica Bank σε συνεργασία με την INTERAMERICAN

 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  Γρήγορη διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης

  Χαμηλά έξοδα εξέτασης φακέλου

Επιβράβευση Συνεπούς Δανειολήπτη

Επιβραβεύουμε τη συνέπειά σας προσφέροντας έκπτωση 10% επί του ονομαστικού επιτοκίου κατόπιν συμπλήρωσης των 2/3 της διάρκειας του δανείου σας.
Η έκπτωση αφορά στην υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

Attica Συμφέρον

Attica Συμφέρον

Τοκοχρεωλυτικό καταναλωτικό δάνειο, για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Από €1.500 έως €30.000.

 •  
  Επιτόκιο

  14% (πλέον εισφ. Ν128/75, σήμερα 0,60%).

 •  
  Διάρκεια

  Μέχρι 120 μήνες.

 •  
  Εξόφληση

  Σε μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Attica XL

Attica XL

Τοκοχρεωλυτικό καταναλωτικό δάνειο, για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών, με εμπράγματη εξασφάλιση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Από €10.000 έως €100.000.

 •  
  Επιτόκιο

  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου (spread) 8% (πλέον εισφ. Ν128/75, σήμερα 0,60%).

 •  
  Διάρκεια

  Από 12 έως 180 μήνες.

 •  
  Άλλα Χαρακτηριστικά

  Η χορήγηση του Αttica XL καλύπτεται υποχρεωτικά με εμπράγματη εξασφάλιση.

Attica Special Credit

Attica Special Credit

Καταναλωτικό δάνειο για την κάλυψη προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών, με εξασφάλιση κατάθεσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Ποσό Χορήγησης

  Από €10.000 έως €100.000.

 •  
  Επιτόκιο

  Euribor μηνός πλέον περιθωρίου (spread) 7,00% (πλέον εισφοράς Ν.128/75 σήμερα 0,60%).

 •  
  Διάρκεια

  Από 12 έως 120 μήνες

 • Άλλα Χαρακτηριστικά

  Η χορήγηση του δανείου προσφέρεται με εξασφάλιση κατάθεσης (Euro, USD, GBP, CHF).

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία