Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το προσωρινό μέτρο της αύξησης του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ, λαμβάνει παράταση.

Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, μέλος της οποίας είναι και η Attica Bank, θα διατηρήσουν έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ.

Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ θα συνεχίσει να ζητείται από τον κάτοχο της κάρτας η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS.

Αναλυτικές λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική ανακοίνωση της ΕΕΤ https://hba.gr/Media/Details/432