Ο κύριος Αβραάμ-Μίνος Μωυσής είναι μη εκτελεστικό μέλος Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Attica Bank ως εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.

Έχει μακρά εμπειρία διοίκησης στις αγορές των Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Έχει διατελέσει CEO του Ομίλου Interamerican και της Εθνικής Ασφαλιστικής, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα και την Εμπορική Τράπεζα, Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας ενιαίας εκκαθάρισης τραπεζών PQH και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας.

Είναι ιδρυτικό μέλος της συμβουλευτικής εταιρείας SYNERGON Partners και Πρόεδρος ΔΣ της εταιρίας factoring Flexfin. Είναι αδειούχος αναλογιστής και κατέχει πτυχίο μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο αναλογιστικής επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Heriot Watt της Μ. Βρετανίας.

Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου

Πρόεδρος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΜη Εκτελεστικό Μέλος

Ελένη Βρεττού του Χρήστου

Διευθύνουσα ΣύμβουλοςΕκτελεστικό Μέλος

Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Αλεξάκης του Απόλλωνα

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος - Στέργιος Γκλαβάνης

Μη μέλος Δ.ΣΑνεξάρτητος από την Τράπεζα με την έννοια της παρ. 1(ε) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017