Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Καταθέσεις

Με ασφάλεια και προοπτική

Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα με εμπορική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα, για την εξυπηρέτηση των ταμειακών αναγκών τους εύκολα και γρήγορα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

REPOS είναι η πώληση από την Τράπεζα τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της, με ταυτόχρονη συμφωνία για την επαναγορά τους μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...