Χρηματοδοτικά Προγράμματα Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB)

Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης

Μέσω της Δράσης «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization CoFinancing Loansη Τράπεζα στηρίζει τις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας, που επιθυμούν την ψηφιακή αναβάθμιση – ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών – δραστηριοτήτων τους.

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο με την επωνυμία «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης» που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ) με πόρους που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Μέσω του εν λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου, θα παρέχεται άτοκη χρηματοδότηση για το 40% του δανείου, καθώς και διετή επιδότηση μέρους του επιτοκίου που εφαρμόζεται στο υπόλοιπο 60% του δανείου, ύψους 3% σταθερό.