Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Η Attica Bank και το ΤΕΠΙΧ II ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους καθώς το 40% των δανείων που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι ΑΤΟΚΟ και επιπλέον δεν επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75 (0,60%).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...