Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Η Attica Bank και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ στηρίζουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την  πανδημία COVID-19, με τη συνέχιση παροχής δανείων κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου  μέσω  της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η Attica Bank και το ΤΕΠΙΧ II ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους καθώς το 40% των δανείων που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι ΑΤΟΚΟ και επιπλέον δεν επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75 (0,60%).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...