Τρεχούμενοι Λογαριασμοί

Εσείς αποφασίστε ποιος σας ταιριάζει περισσότερο.

Τρεχούμενος Λογαριασμός

Τι είναι;

Είναι έντοκος λογαριασμός πρώτης ζήτησης και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που δεν χρησιμοποιούν το λογαριασμό για εμπορικούς σκοπούς.

Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών βάσει της εκάστοτε επιχειρηματικής και τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας. Ο πελάτης ενημερώνεται για την κίνηση του λογαριασμού με αντίγραφο κινήσεων ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Απευθύνεται σε

Καταθέτες οι οποίοι επιθυμούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους χωρίς να δεσμεύονται από μία προθεσμιακή κατάθεση και παράλληλα να έχουν τη δυνατότητα αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση επιταγών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Δικαιούχοι

  Φυσικά Πρόσωπα.

 •  
  Επιτόκιο

  0,01% εφαρμόζεται σε όλο το ποσό (ανεξαρτήτως λογιστικού και μέσου υπολοίπου).

 •  
  Εκτοκισμός

  Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο ημερήσιο (βαλεριακό) υπόλοιπο του λογαριασµού και καταλογίζονται µε το κλείσιµο της τελευταίας ηµέρας κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου (30/06 και 31/12). Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο (σήµερα 15%).

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές

 • Ο λογαριασμός δε χρεώνεται με λειτουργικά έξοδα.
 • Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών µε προτυπωµένο το ονοµατεπώνυµο του καταθέτη.
 • Εκδίδεται αντίγραφο κινήσεων λογαριασμού (statement).
 • Κινήσεις στον λογαριασµό µπορούν να διενεργούνται και µέσω ATM και E-Banking.
 • Μέσω της χρεωστικής κάρτας Attica Debit Me, υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜs της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜs όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

Τρεχούμενος Λογαριασμός Αυξημένου Επιτοκίου

Τι είναι;

Είναι έντοκος λογαριασμός πρώτης ζήτησης για φυσικά πρόσωπα που δεν χρησιμοποιούν το λογαριασμό για εμπορικούς σκοπούς. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών βάσει της εκάστοτε επιχειρηματικής και τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας. Ο πελάτης ενημερώνεται για την κίνηση του λογαριασμού με αντίγραφο κινήσεων ανά ημερολογιακό τρίμηνο. Eλάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης (σήµερα €5.000). Μέσο Ελάχιστο εξαμηνιαίο υπόλοιπο 5.000 ευρώ.

Απευθύνεται σε

Καταθέτες οι οποίοι επιθυμούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους χωρίς να δεσμεύονται από μία προθεσμιακή κατάθεση και παράλληλα να έχουν τη δυνατότητα αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση επιταγών. Ακόμα, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έχουν αυξημένο επιτόκιο στις καταθέσεις τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Δικαιούχοι

  Φυσικά Πρόσωπα.

 •  
  Επιτόκιο
  0,01€ - €5.000,00 0,02%
  €5.000,01 και άνω   0,05%
 •  
  Εκτοκισμός

  Το επιτόκιο εφαρμόζεται κλιμακωτά για τα τμήματα του μέσου εξαμηνιαίου υπολοίπου της κατάθεσης και όχι για το σύνολο του ποσού. Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού. Αν το μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο είναι μικρότερο των €5.000, ο λογαριασμός εκτοκίζεται µε το επιτόκιο του απλού τρεχούμενου.

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές

 • Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών µε προτυπωµένο το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.
 • Εκδίδεται αντίγραφο κινήσεων λογαριασμού (statement).
 • Χορήγηση χρεωστικής κάρτας Attica Debit Me, μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜs της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜs όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
 • Δυνατότητα πληρωμής οφειλών Δημοσίου .
 • Κινήσεις στον λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται και µέσω ATM και E-Banking.

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία