Τι είναι και πώς επωφελείστε

Κάντε την κατοικία σας ενεργειακά πράσινη με παράλληλη αύξηση της αξίας της με την προνομιακή χρηματοδότηση που αφορά κάθε ιδιώτη, με μηδενικό κόστος πρόωρης εξόφλησης για την – αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας του ακινήτου σας μέσω της (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά).

  • Αντικατάστασης κουφωμάτων
  • Τοποθέτησης/ αναβάθμισης θερμομόνωσης
  • Αναβάθμισης συστήματος θέρμανσης/ ψύξης, τοποθέτηση συστήματος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)

Αποκομίστε οφέλη:
(α) Μείωση του κόστους ενέργειας θέρμανσης – ψύξης
(β) Προστασία του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος

Με μια γρήγορη ματιά

1

Ποσό Χορήγησης
Από € 1.500 έως € 25.000

2

Επιτόκιο
Το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου.
7,90%, πλέον εισφ. Ν128/75 (σήμερα 0,60%)

Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)
3

Εκπτώσεις
Παρέχεται μείωση του ονομαστικού επιτοκίου (εξαιρουμένης της εισφ. Ν.128/75) κατά 0,20 εκατοστιαίες μονάδες (0,20%) μετά την προσκόμιση του ενεργειακού πιστοποιητικού κι εφόσον:
(α) το δάνειό σας είναι ενήμερο,
(β) έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες,
(γ) το αναβαθμιζόμενο ακίνητο ανεβαίνει τουλάχιστον κατά μια ενεργειακή κατηγορία

Εντός 6 μηνών από την εκταμίευση του δανείου σας, προσκομίζετε στην Τράπεζα πιστοποιητικό της ενεργειακής κατηγορίας που ανήκει η κατοικία σας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης.*


*Ως εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης νοούνται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, η τοποθέτηση συστήματος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

4

Αποπληρωμή
Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκο και κεφάλαιο αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας, ενώ έχετε τη δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής του δανείου σας χωρίς επιβάρυνση.

5

Διάρκεια
Από 1 έως 7 έτη.

Χρηματοδότηση

Σας προσφέρουμε χρηματοδότηση που ανέρχεται έως και στο 100% του ποσού τιμολογίων / προτιμολογίων ή προσφοράς για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας.


FAQs – Συχνές Ερωτήσεις

Ως εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης θεωρούνται οι εργασίες που βελτιώνουν την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου όπως:

  • η αντικατάσταση κουφωμάτων,
  • η τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης,
  • η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης, τοποθέτηση συστήματος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Οι παραπάνω εργασίες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

Όχι το δάνειο αφορά αποκλειστικά και μόνο τη χρηματοδότηση εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης.
Η Attica Bank διαθέτει άλλα προϊόντα μέσω των οποίων μπορείτε να χρηματοδοτήσετε αυτές τις εργασίες.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης που σχεδιάζετε να κάνετε σε συνδυασμό με το εισόδημα σας και τις υπόλοιπες δανειακές σας υποχρεώσεις.

Αφορά την αμοιβή της συνεργαζόμενης με την Attica Bank εταιρίας Attica Properties η οποία και εγκρίνει το κόστος των χρηματοδοτούμενων εργασιών.

Αν η χρηματοδότηση αφορά εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου, παρέχεται έκπτωση ονομαστικού επιτοκίου κατά 0,20%, εφόσον το αναβαθμιζόμενο ακίνητο ανεβαίνει τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία.

Η μείωση ονομαστικού επιτοκίου εφαρμόζεται από την επόμενη δόση δανείου μετά την προσκόμιση του ενεργειακού πιστοποιητικού εφόσον:

  • το δάνειο είναι ενήμερο
  • έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης

Με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, που κατατάσσει το σπίτι σας σε μία από τις 9 ενεργειακές κατηγορίες, ανάλογα με την ενέργεια που καταναλώνει. Το εκδίδει ένας πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής, που πραγματοποιεί αυτοψία στο σπίτι σας.

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική εάν θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το σπίτι σας. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτική για να αποκτήσετε το δάνειο


Ενημερωθείτε


Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς