Υπηρεσίες για Ιδιώτες -
Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Στεγαστικά Δάνεια

Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει και καλύψτε κάθε μορφής στεγαστική ανάγκη.

Οι επιλογές που έχετε για να βρείτε ένα δάνειο που σας ταιριάζει είναι οι ακόλουθες:

Αttica Στεγαστικό - Σταθερό Επιτόκιο

Τι είναι το Αttica Στεγαστικό με Σταθερό Επιτόκιο;

Στεγαστικό δάνεια για την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση, επισκευή κύριας ή εξοχικής κατοικίας για ιδιοκατοίκηση ή εκμετάλευση. H Attica Bank σας προσφέρει τη δυνατότητα να έχετε σταθερό επιτόκιο για 3 χρόνια και μετά κυμαινόμενο με βάση το επιτόκιο EURIBOR μηνός πλέον περιθωρίου (Spread) από 4% έως 6%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •   
  Ποσό Χορήγησης

  Το εισόδημά σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία του ακινήτου ή των εργασιών επισκευής ή ανακαίνισης διαμορφώνουν το ποσό του στεγαστικού δανείου σας.

 •   
  Επιτόκιο

  Σταθερό για 3 χρόνια από 6,00% έως 6,30% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,12%).

 •   
  Διάρκεια

  Κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες σας και μπορεί να φτάσει μέχρι και 30 χρόνια πλην των δανείων με σκοπό επισκευή/βελτίωση κατοικίας των οποίων η διάρκεια είναι 25 χρόνια.

 •   
  Περίοδος Χάριτος

  Σε ειδικές περιπτώσεις, περίοδος χάριτος μέχρι και 12 μήνες από την ημέρα της εκταμίευσης.

 •   
  Ασφαλιστική Κάλυψη

  Προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη, πλην των περιπτώσεων που κρίνεται από την Τράπεζα ως υποχρεωτική, για όλη τη διάρκεια του δανείου για περιπτώσεις θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας GENERALI LIFE. Επιπλέον, ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου έναντι πυρός και σεισμού με χαμηλό ασφάλιστρο (2,40 / €1.000).

 •   
  Επιπλέον Επιλογές

  Δυνατότητα δανείων επαγγελματικής στέγης.

Αttica Στεγαστικό - Με Βάση το Επιτόκιο EURIBOR

Τι είναι το Αttica Στεγαστικό με Βάση το Επιτόκιο EURIBOR;

H Attica Bank σας προσφέρει τη δυνατότητα να έχετε κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το EURIBOR μηνός + Spread από 4% έως 6%.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •   
  Ποσό Χορήγησης

  Το εισόδημά σας, η πιστοληπτική σας ικανότητα και η αξία του ακινήτου ή των εργασιών επισκευής ή ανακαίνισης διαμορφώνουν το ποσό του στεγαστικού δανείου σας.

 •   
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το EURIBOR μηνός + Spread από 4% έως 6% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,12%).

 •   
  Διάρκεια

  Κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες σας και μπορεί να φτάσει μέχρι και 30 χρόνια πλην των δανείων με σκοπό επισκευή/βελτίωση κατοικίας των οποίων η διάρκεια είναι 25 χρόνια.

 •   
  Περίοδος Χάριτος

  Σε ειδικές περιπτώσεις, περίοδος χάριτος μέχρι και 12 μήνες από την ημέρα της εκταμίευσης.

 •   
  Ασφαλιστική Κάλυψη

  Προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη, πλην των περιπτώσεων που κρίνεται από την Τράπεζα ως υποχρεωτική, για όλη τη διάρκεια του δανείου για περιπτώσεις θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας GENERALI LIFE. Επιπλέον, ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου έναντι πυρός και σεισμού με χαμηλό ασφάλιστρο (2,40 / €1.000).

 •   
  Επιπλέον Επιλογές

  Δυνατότητα δανείων επαγγελματικής στέγης.

 

Επιπλέον Παροχές

Εκτός από το στεγαστικό δάνειο που θα επιλέξετε, η Attica Bank σας προσφέρει επιπλέον:

 • Την πιστωτική κάρτα Attica Card Visa Classic, με δωρεάν ετήσια έξοδα διαχείρισης για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου
 • Εξόφληση του δανείου με αυτόματη χρέωση του λογαριασμού σας.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Ιδιώτες