Υπηρεσίες για Ιδιώτες -
Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Στεγαστικά Δάνεια

Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει και καλύψτε κάθε μορφής στεγαστική ανάγκη.

Οι επιλογές που έχετε για να βρείτε ένα δάνειο που σας ταιριάζει είναι οι ακόλουθες:

Αttica Στεγαστικό - Σταθερά Επιτόκια

Τι είναι το Αttica Στεγαστικό με Σταθερά Επιτόκια;

H Attica Bank σας προσφέρει τη δυνατότητα να έχετε σταθερό επιτόκιο για το στεγαστικό σας δάνειο.

Μετά την περίοδο ισχύος του σταθερού επιτοκίου, ο πιστούχος μπορεί να επιλέξει το εκάστοτε κυμαινόμενο βασικό επιτόκιο στεγαστικών δανείων της Τράπεζας (Β.Ε.Σ.Δ.), σήμερα 6% ή επιτόκιο κυμαινόμενο συνδεόμενο με το επιτόκιο Euribor μηνός + Spread από 4%.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ποσό Χορήγησης

  Καθορίζεται σε συνεννόηση μαζί μας.

 • Επιτόκιο

  Σταθερό, για 1 χρόνο από 5,80% και για 3 χρόνια από 6,00% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,12%).

 • Διάρκεια

  Κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες σας και μπορεί να φτάσει μέχρι και 40 χρόνια.

 • Περίοδος Χάριτος

  Σε ειδικές περιπτώσεις, περίοδος χάριτος μέχρι και 2 χρόνια από την ημέρα της εκταμίευσης.

 • Ασφαλιστική Κάλυψη

  Προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη, πλην των περιπτώσεων που κρίνεται από την Τράπεζα ως υποχρεωτική, για όλη τη διάρκεια του δανείου για περιπτώσεις θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας GENERALI LIFE. Επιπλέον, ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου έναντι πυρός και σεισμού με χαμηλό ασφάλιστρο (2,40 / €1.000).

 • Επιπλέον Επιλογές

  Δυνατότητα επισκευαστικών δανείων και δανείων επαγγελματικής στέγης.

Αttica Στεγαστικό - Με Βάση το Επιτόκιο EURIBOR

Τι είναι το Αttica Στεγαστικό με Βάση το Επιτόκιο EURIBOR;

H Attica Bank σας προσφέρει τη δυνατότητα να έχετε κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το EURIBOR μηνιαίας διάρκειας + Spread από 4%.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ποσό Χορήγησης

  Καθορίζεται σε συνεννόηση μαζί μας.

 • Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το EURIBOR μηνιαίας διάρκειας + Spread από 4% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,12%).

 • Διάρκεια

  Κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες σας και μπορεί να φτάσει μέχρι και 40 χρόνια.

 • Περίοδος Χάριτος

  Σε ειδικές περιπτώσεις, περίοδος χάριτος μέχρι και 2 χρόνια από την ημέρα της εκταμίευσης.

 • Ασφαλιστική Κάλυψη

  Προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη, πλην των περιπτώσεων που κρίνεται από την Τράπεζα ως υποχρεωτική, για όλη τη διάρκεια του δανείου για περιπτώσεις θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας GENERALI LIFE. Επιπλέον, ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου έναντι πυρός και σεισμού με χαμηλό ασφάλιστρο (2,40 / €1.000).

 • Επιπλέον Επιλογές

  Δυνατότητα επισκευαστικών δανείων και δανείων επαγγελματικής στέγης.

Αttica Στεγαστικό - Με Βάση το Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.)

Τι είναι το Αttica Στεγαστικό με Βάση το Επιτόκιο της Ε.Κ.Τ.;

H Attica Bank σας προσφέρει τη δυνατότητα να έχετε επιτόκιο με βάση το Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Για την προστασία των πιστούχων της από τις μεταβολές των επιτοκίων, η Attica Bank προσφέρει τη δυνατότητα για μετατροπή του στεγαστικού τους δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, σε στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ποσό Χορήγησης

  Καθορίζεται σε συνεννόηση μαζί μας.

 • Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το επιτόκιο της E.K.T. + Spread από 4% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,12%).

 • Διάρκεια

  Κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες σας και μπορεί να φτάσει μέχρι και 40 χρόνια.

 • Περίοδος Χάριτος

  Σε ειδικές περιπτώσεις, περίοδος χάριτος μέχρι και 2 χρόνια από την ημέρα της εκταμίευσης.

 • Ασφαλιστική Κάλυψη

  Προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη, πλην των περιπτώσεων που κρίνεται από την Τράπεζα ως υποχρεωτική, για όλη τη διάρκεια του δανείου για περιπτώσεις θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας GENERALI LIFE. Επιπλέον, ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου έναντι πυρός και σεισμού με χαμηλό ασφάλιστρο (2,40 / €1.000).

 • Επιπλέον Επιλογές

  Δυνατότητα επισκευαστικών δανείων και δανείων επαγγελματικής στέγης.

Επιπλέον Παροχές

Εκτός από το στεγαστικό δάνειο που θα επιλέξετε, η Attica Bank σας προσφέρει επιπλέον:

 • Την πιστωτική κάρτα Attica Card Visa Classic, με δωρεάν ετήσια έξοδα διαχείρισης για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου
 • Εξόφληση του δανείου με αυτόματη χρέωση του λογαριασμού σας.
 • Χρηματοδότηση των εξόδων μεταβίβασης, συμβολαιογραφικών και λοιπών εξόδων.

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Ιδιώτες