Στεγαστικά Δάνεια

Επιλέξτε το δάνειο που σας ταιριάζει, καλύψτε κάθε στεγαστική σας ανάγκη.

Η Attica Bank προσφέρει στεγαστικά δάνεια με σκοπό την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση ή επισκευή κατοικίας, καθώς και την αγορά οικοπέδου. Επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματα του Δικτύου μας για να ενημερωθείτε για τα βήματα που ακολουθούνται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να λάβετε το στεγαστικό δάνειο που εξυπηρετεί καλύτερα τις προσωπικές σας ανάγκες. 
Εξειδικευμένοι υπάλληλοι σας παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας μέχρι και την τελική υπογραφή της σύμβασης δανείου, σύμφωνα με τον Ν.4438/2016 που αφορά στη Στεγαστική Ενυπόθηκη Πίστη και ειδικότερα στην προστασία των καταναλωτών.

attica My Home

Τι είναι το attica My Home

Στεγαστικό δάνειο που σας δίνει την ευκαιρία να προβείτε σε αγορά κατοικίας ή να πραγματοποιήσετε εργασίες ανέγερσης, αποπεράτωσης, επέκτασης ανακαίνισης ή επισκευής της κατοικίας σας, ή αγορά οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση (εφόσον υφίσταται οικοδομική άδεια εν ισχύ) με ευκολία και ευελιξία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ποσό Χορήγησης

  Από €20.000

 • Επιτόκιο

  - Σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου

  - Σταθερό για τα πρώτα έτη από 2,60%* και εν συνεχεία κυμαινόμενο βάσει Euribor 3m πλέον περιθωρίου (spread) από 2,95%* ή

  - Κυμαινόμενο βάσει Euribor 3m πλέον περιθωρίου (spread) από 2,95%* καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου

  *Το τελικό ύψος του επιτοκίου εξαρτάται από το ποσοστό χρηματοδότησης. Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτόκια είναι ονομαστικά και επιβαρύνονται με Εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,12%)

  Πατήστε εδώ για να δείτε το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)
 • Έκπτωση Επιτοκίου βάσει ενεργειακής κατηγορίας ακινήτου

  Παρέχεται έκπτωση επί των κυμαινόμενων επιτοκίων του προϊόντος (μείωση περιθωρίου) ανάλογα με την ενεργειακή κατηγορία στην οποία ανήκει το ακίνητο, βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσής του. Συγκεκριμένα:

    - Για κατηγορία ακινήτου Α+ ή Α : έκπτωση επιτοκίου κατά 0,40%

    - Για κατηγορία ακινήτου Β+ ή Β : έκπτωση επιτοκίου κατά 0,30%

  Η έκπτωση εφαρμόζεται μονο κατά τη διάρκεια του κυμαινόμενου επιτοκίου (μείωση περιθωρίου) και ισχύει μέχρι τη λήξη του δανείου

 • Έκπτωση Επιτοκίου αν το δάνειο εξασφαλίζεται με ενεχυρίαση μετρητών (cash collateral)

  Παρέχεται έκπτωση επί του κυμαινόμενου επιτοκίου του προϊόντος (μείωση περιθωρίου) κατά 1% εφόσον το δάνειο εξασφαλίζεται με ενεχυρίαση κατάθεσης σε ευρώ (cash collateral) που ο δανειολήπτης θα τηρεί σε άτοκο λογαριασμό ταμιευτηρίου της Τράπεζας και σε ποσοστό 110% του χορηγούμενου ποσού δανείου.

  Οι εκπτώσεις επί του κυμαινόμενου επιτοκίου δεν παρέχονται αθροιστικά. Ανώτατο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης: 1%.

 • Χρηματοδότηση

  Σας προσφέρουμε χρηματοδότηση που ανέρχεται στο έως και το 80% της εκτιμηθείσας αξίας ακινήτου (με εξασφάλιση την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επι ακινήτου) ή έως και το 100% της εκτιμηθείσας αξίας του ακινήτου (με εξασφάλιση ενεχυρίαση μετρητών) και έως το 100% του συμβολαίου αγοράς

 • Διάρκεια

  Από 3 έως 30 έτη.

 • Ασφαλιστική Κάλυψη

  Υποχρεωτική ασφάλεια ακινήτου πυρός- σεισμού για όλη τη διάρκεια του δανείου. Προαιρετική ασφάλεια ζωής δανειολήπτη.

  Ενημερωθείτε για τα ασφαλιστικά προγράμματα που μπορεί να σας προσφέρει η Attica Bank σε συνεργασία με την INTERAMERICAN

 • Αποπληρωμή

  Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκο και κεφάλαιο αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας

 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  - Χωρίς κόστος πρόωρης εξόφλησης

  - Δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύσεων

  - Δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος έως και 12 μήνες

 • Ενημερωθείτε

  Ενημερωθείτε αναλυτικά

  - για τους όρους χορήγησης του δανείου attica My Home

  - για την υφιστάμενη τιμολόγηση τραπεζικών εργασιών

 •  

Attica Eco Home

Τι είναι το Attica Eco Home

Στεγαστικό Δάνειο με εξασφάλιση, που σας παρέχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε ενεργειακά το σπίτι σας εύκολα και οικονομικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ποσό Χορήγησης

  Από €15.000 έως €75.000

 • Επιτόκιο

  - Σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου

  - Σταθερό από 2,90% για τα πρώτα έτη και εν συνεχεία κυμαινόμενο βάσει Euribor 3m πλέον περιθωρίου (spread) 3,25% ή

  - Κυμαινόμενο βάσει Euribor 3m πλέον περιθωρίου (spread) 3,25% καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου

  *Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτόκια είναι ονομαστικά και επιβαρύνονται με Εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,12%)

  Πατήστε εδώ για να δείτε το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)
 • Έκπτωση Επιτοκίου βάσει ενεργειακής κατηγορίας ακινήτου

  Παρέχεται έκπτωση επί του κυμαινόμενου επιτοκίου του προϊόντος (μείωση περιθωρίου) ανάλογα με την ενεργειακή κατηγορία στην οποία ανήκει το ακίνητο μετά την ολοκλήρωση εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσής του

  Συγκεκριμένα:

  - Για κατηγορία ακινήτου Α+ ή Α : έκπτωση επιτοκίου κατά 0,40%

  - Για κατηγορία ακινήτου Β+ ή Β : έκπτωση επιτοκίου κατά 0,30%

  Η έκπτωση εφαρμόζεται μονο κατά τη διάρκεια του κυμαινόμενου επιτοκίου (μείωση περιθωρίου) και ισχύει μέχρι τη λήξη του δανείου

 • Έκπτωση Επιτοκίου αν το δάνειο εξασφαλίζεται με ενεχυρίαση μετρητών (cash collateral)

  Παρέχεται έκπτωση επί των κυμαινόμενων επιτοκίων του προϊόντος (μείωση περιθωρίου) κατά 1% εφόσον το δάνειο εξασφαλίζεται με ενεχυρίαση κατάθεσης σε ευρώ (cash collateral) που ο δανειολήπτης θα τηρεί σε άτοκο λογαριασμό ταμιευτηρίου της Τράπεζας και σε ποσοστό 110% του χορηγούμενου ποσού δανείου.

  Οι εκπτώσεις επί του κυμαινόμενου επιτοκίου δεν παρέχονται αθροιστικά. Ανώτατο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης: 1%.

 • Χρηματοδότηση

  Σας προσφέρουμε χρηματοδότηση που ανέρχεται έως και στο 100% του ποσού τιμολογίων / προτιμολογίων ή προσφοράς του εργολάβου ή της εταιρείας εγκατάστασης εξοπλισμού που αφορούν σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας σας και έως του 70% της εκτιμηθείσας αξίας του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων δανείων που βαρύνουν το ακίνητο. Ως εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης νοούνται (ενδεικτικά): η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, η αγορά και εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), εργασίες μετατροπής ακινήτου σε smart home.

 • Αποπληρωμή

  Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκο και κεφάλαιο αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας

 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  - Χωρίς κόστος πρόωρης εξόφλησης

  - Δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύσεων

  - Δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος έως και 12 μήνες

 • Ασφαλιστική Κάλυψη

  Υποχρεωτική ασφάλεια ακινήτου πυρός- σεισμού για όλη τη διάρκεια του δανείου. Προαιρετική ασφάλεια ζωής δανειολήπτη.

  Ενημερωθείτε για τα ασφαλιστικά προγράμματα που μπορεί να σας προσφέρει η Attica Bank σε συνεργασία με την INTERAMERICAN

 • Διάρκεια

  Από 3 έως 30 έτη.

 • Ενημερωθείτε

  Ενημερωθείτε αναλυτικά

  - για τους όρους χορήγησης του δανείου attica Eco Home

  - για την υφιστάμενη τιμολόγηση τραπεζικών εργασιών

 

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία