Στεγαστικά Δάνεια

Επιλέξτε το δάνειο που σας ταιριάζει και καλύψτε κάθε στεγαστική σας ανάγκη.

Η Attica Bank προσφέρει στεγαστικά δάνεια με σκοπό την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση ή επισκευή κατοικίας, καθώς και την αγορά οικοπέδου.

Επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματα του Δικτύου μας για να ενημερωθείτε για τα βήματα που ακολουθούνται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να λάβετε το στεγαστικό δάνειο που εξυπηρετεί καλύτερα τις προσωπικές σας ανάγκες.

Εξειδικευμένοι υπάλληλοι σας παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας μέχρι και την τελική υπογραφή της σύμβασης δανείου, σύμφωνα με τον Ν.4438/2016 που αφορά στη Στεγαστική Ενυπόθηκη Πίστη και ειδικότερα στην προστασία των καταναλωτών.

attica My Home

Τι είναι το attica My Home

Στεγαστικό δάνειο που σας δίνει την ευκαιρία να επενδύσετε σε αγορά κατοικίας με ευκολία και ευελιξία, επιλέγοντας εσείς τη διάρκεια και τη δόση που θα πληρώνετε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Ποσό Χορήγησης

  Από € 20.000 έως € 300.000

 • Επιτόκιο

  Δυνατότητα επιλογής σταθερού, κυμαινόμενου ή συνδυαστικού επιτοκίου σταθερής και κυμαινόμενης διάρκειας.

    Σταθερό επιτόκιο για δάνεια με συνολική διάρκεια 5 ή 7 έτη που ξεκινά από 3,50% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,12%) ανάλογα με το ποσοστό χρηματοδότησης

    Κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου με βάση το Euribor τριμήνου πλέον σταθερού περιθωρίου (spread) από 4% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,12%) ανάλογα με το ποσοστό χρηματοδότησης

    Σταθερό επιτόκιο για τα 3 πρώτα έτη από 3,50% και στη συνέχεια κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor τριμήνου πλέον σταθερού περιθωρίου (spread) από 4% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,12%) ανάλογα με το ποσοστό χρηματοδότησης

 • Ενημερωθείτε

  Ενημερωθείτε αναλυτικά

    για τους όρους χορήγησης του δανείου attica My Home

    για την υφιστάμενη τιμολόγηση τραπεζικών εργασιών

 • Χρηματοδότηση

  Σας προσφέρουμε χρηματοδότηση που ανέρχεται στο 75% της εκτίμησης της αξίας του ακινήτου και έως το 100% του συμβολαίου αγοράς

 • Διάρκεια

  Από 5 έως 30 έτη.

 • Εξασφάλιση

  Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ακινήτου

 • Ασφαλιστική Κάλυψη

  Υποχρεωτική ασφάλεια ακινήτου πυρός- σεισμού για όλη τη διάρκεια του δανείου.

  Ενημερωθείτε για τα ασφαλιστικά προγράμματα που μπορεί να σας προσφέρει η Attica Bank σε συνεργασία με την INTERAMERICAN

 • Αποπληρωμή

  Σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκο και κεφάλαιο αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας

 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  Γρήγορη διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης

  Χαμηλά έξοδα εξέτασης φακέλου, νομικού και τεχνικού ελέγχου

Επιβράβευση Συνεπούς Δανειολήπτη

Επιβραβεύουμε τη συνέπειά σας προσφέροντας έκπτωση 10% επί του ονομαστικού επιτοκίου κατόπιν συμπλήρωσης των 2/3 της διάρκειας του δανείου σας.
Η έκπτωση αφορά στην υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

Αttica Στεγαστικό σταθερού επιτοκίου

Τι είναι το Αttica Στεγαστικό με Σταθερό Επιτόκιο;

Στεγαστικό δάνειο με σκοπό την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση ή επισκευή κύριας ή εξοχικής κατοικίας. H Attica Bank σας προσφέρει τη δυνατότητα να έχετε σταθερό επιτόκιο για 3 έτη και στη συνέχεια κυμαινόμενο με βάση το επιτόκιο EURIBOR μηνός πλέον ενός περιθωρίου (Spread), που εξαρτάται από το ποσοστό χρηματοδότησης του δανείου σας Παρέχεται με εξασφάλιση την προσημείωση ακινήτου ή την ενεχυρίαση μετρητών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •   
  Επιτόκιο

  Σταθερό για 3 χρόνια από 6,10% έως 6,50% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,12%).

  Κυμαινόμενο για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου με Euribor μηνός πλέον περιθωρίου (spread) από 6,60% έως 7,00% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,12%).

  Το τελικό επιτόκιο καθορίζεται βάσει του ποσοστού χρηματοδότησης του δανείου σας. Εξαρτάται δηλαδή από το ύψος του χορηγούμενου δανείου σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου.

 •   
  Διάρκεια

  Έως και 30 έτη, πλην των δανείων με σκοπό επισκευή/βελτίωση κατοικίας των οποίων η μέγιστη διάρκεια είναι τα 25 έτη.

 •   
  Περίοδος Χάριτος

  Σε ειδικές περιπτώσεις, περίοδος χάριτος μέχρι και 12 μήνες από την ημέρα της εκταμίευσης.

 •   
  Ασφαλιστική Κάλυψη

  Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου έναντι πυρός και σεισμού με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, μέσω της συνεργαζόμενης με την Τράπεζα ασφαλιστικής εταιρείας. Προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη, για όλη τη διάρκεια του δανείου για περιπτώσεις θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας.

 •   
  Επιπλέον Επιλογές

  Δυνατότητα δανείων επαγγελματικής στέγης.

Αttica Στεγαστικό κυμαινόμενου επιτοκίου

Τι είναι το Αttica Στεγαστικό με Βάση το Επιτόκιο EURIBOR;

H Attica Bank σας προσφέρει στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου με βάση το EURIBOR μηνός πλέον ενός περιθωρίου (spread) που εξαρτάται από το ποσοστό χρηματοδότησης του δανείου σας. Παρέχεται με εξασφάλιση την προσημείωση ακινήτου ή την ενεχυρίαση μετρητών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •   
  Επιτόκιο

  Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το EURIBOR μηνός πλέον περιθωρίου (Spread) από 6,60% έως 7,00% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,12%).

  Το τελικό επιτόκιο καθορίζεται βάσει του ποσοστού χρηματοδότησης του δανείου σας. Εξαρτάται δηλαδή από το ύψος του χορηγούμενου δανείου σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου.

 •   
  Διάρκεια

  Έως και 30 έτη, πλην των δανείων με σκοπό επισκευή/βελτίωση κατοικίας των οποίων η μέγιστη διάρκεια είναι τα 25 έτη.

 •   
  Περίοδος Χάριτος

  Σε ειδικές περιπτώσεις, περίοδος χάριτος μέχρι και 12 μήνες από την ημέρα της εκταμίευσης.

 •   
  Ασφαλιστική Κάλυψη

  Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου έναντι πυρός και σεισμού με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, μέσω της συνεργαζόμενης με την Τράπεζα ασφαλιστικής εταιρείας. Προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη, για όλη τη διάρκεια του δανείου για περιπτώσεις θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας.

 •   
  Επιπλέον Επιλογές

  Δυνατότητα δανείων επαγγελματικής στέγης.

 

Για αναλυτικές πληροφορίες

σε σχέση με τους λεπτομερείς όρους διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία