Τι είναι και πώς επωφελείστε;

Με το Eco Καταναλωτικό Δάνειο Attica My Eco Car σας παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας οικολογικό αυτοκίνητο, καινούργιο ή μεταχειρισμένο, γρήγορα και οικονομικά.

Με μια γρήγορη ματιά

1

Ποσό Δανείου

  • από €1.500 έως €50.000 για αγορά καινούριου οικολογικού αυτοκινήτου
  • από €1.500 έως €25.000 για αγορά μεταχειρισμένου (παλαιότητας έως 5 έτη) οικολογικού αυτοκινήτου.

Οικολογικό θεωρείται το ηλεκτρικό ή το υβριδικό αυτοκίνητο, καθώς και το μικροαυτοκίνητο τύπου L

2

Επιτόκιο
Σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου:

  • 6,75 % για αγορά καινούριου οικολογικού αυτοκινήτου και
  • 9,75% για αγορά μεταχειρισμένου (παλαιότητας έως 5 έτη) οικολογικού αυτοκινήτου
    Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με εισφ. Ν128/75 (σήμερα 0,60%)
Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)
3

Αποπληρωμή
Η αποπληρωμή γίνεται σε μηνιαίες δόσεις που αποπληρώνουν τόκο και κεφάλαιο αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό σας, ενώ σας παρέχουμε τη δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής του δανείου, χωρίς επιβάρυνση.

4

Διάρκεια

  • Από 1 έως 7 έτη για αγορά καινούριου οικολογικού αυτοκινήτου.
  • Από 1 έως 5 έτη για αγορά μεταχειρισμένου οικολογικού αυτοκινήτου.
5

Εξασφάλιση
Χωρίς παρακράτηση κυριότητας.

Ασφαλιστική Κάλυψη

Η Attica Bank σας προσφέρει ασφαλιστικά προγράμματα σε συνεργασία με την Anytime / Interamerican.

Χρηματοδότηση
Σας προσφέρουμε χρηματοδότηση που ανέρχεται:

  • έως και στο 80% του ποσού της προσφοράς ή του προτιμολογίου εμπόρου/αντιπροσωπείας
  • έως του συνολικού ποσού της προσφοράς ή του προτιμολογίου εμπόρου/αντιπροσωπείας μείον του ποσού τυχόν επιδότησης

*Προϋπόθεση χρηματοδότησης αποτελεί κατά την αίτηση του δανείου η προσκόμιση Προσφοράς ή Προτιμολογίου από επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων, ενώ σε περίπτωση επιδότησης της αγοράς οικολογικού αυτοκινήτου από κρατικό πρόγραμμα, απαιτείται και η προσκόμιση εγγράφου που να αποδεικνύει το δικαίωμα λήψης κρατικής επιδότησης και το ύψος αυτής.


Ενημερωθείτε

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς