Τι είναι και πώς επωφελείστε

Με τις προθεσμιακές καταθέσεις της Attica Bank έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τα χρήματά σας με ασφάλεια, να επιλέξετε τη διάρκεια της επένδυσης και να αυξήσετε την απόδοσή τους με ευελιξία και ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Το εύρος τους μπορεί να είναι από µία ημέρα έως και δύο έτη.
Στο τέλος της προκαθορισμένης περιόδου ο πελάτης λαμβάνει το ποσό που έχει καταθέσει προσαυξημένο κατά τους αναλογούντες τόκους.

Οι προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρονται σε ευρώ και σε άλλα νομίσματα.

Με μια γρήγορη ματιά

1

Σε ποιους απευθύνονται
Νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

2

Επιτόκιο
Το επιτόκιο είναι διαπραγματεύσιμο, εφαρμόζεται σε όλο το ποσό της κατάθεσης και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Καθορίζεται κατά το άνοιγμα της προθεσμιακής βάσει του κεφαλαίου, της διάρκειας της κατάθεσης και των συνθηκών στις αγορές κεφαλαίου.

3

Ανανέωση κατάθεσης
Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμιακής κατάθεσης, κεφάλαιο και τόκοι κατατίθενται στον συνδεδεμένο λογαριασμό σας και η προθεσμιακή δεν ανανεώνεται αυτόματα. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορείτε να μας επισκεφθείτε σε κατάστημά μας και να συζητήσουμε το άνοιγμα μιας νέας προθεσμιακής κατάθεσης. 

4

Εκτοκισμός
Οι τόκοι καταβάλλονται κατά τη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης και υπόκεινται σε φορολόγηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία σήμερα προβλέπει φορολόγηση 15%.

5

Πρόωρη εξόφληση
Υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής εξόφλησης. Οι τόκοι υπολογίζονται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους του συγκεκριμένου προϊόντος.

6

Ενημέρωση
Μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών Attica e-banking & Attica Mobile, έχετε 24ωρη πρόσβαση στις λεπτομέρειες της προθεσμιακής σας κατάθεσης και εφόσον το επιθυμείτε κατά το όνοιγμα της μπορείτε να δηλώσετε να ενημερωθείτε μέσω μηνύματος sms για τη λήξη της.

Πως θα την αποκτήσετε

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς