Η κυρία Μαριάννα Πολιτοπούλου είναι κάτοχος MBA in Finance από το The Wharton School – University of Pennsylvania και MSc από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης επαγγελματικής της σταδιοδρομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδιαίτερα από το 1994, έχει αναλάβει ανώτατες διευθυντικές θέσεις και θέσεις Διευθύνουσας Συμβούλου, μεταξύ άλλων, στις Honeywell Europe, EFG Eurobank, Inchcape Hellas Group, Credit Agricole Indosuez Luxembourg και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Διετέλεσε Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas και της NN Hellas Πρακτορειακής 2016-2022. Τον Ιανουάριο του 2022, με την απόκτηση των δραστηριοτήτων Metlife στην Ελλάδα, διορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος και της Metlife και Πρόεδρος της Metlife ΑΕΔΑΚ.

Η εκτενής και πολυσχιδής θητεία της στην ανώτατη διοίκηση συνετέλεσαν στο να εισαγάγει βέλτιστες πρακτικές στην εσωτερική και εταιρική διακυβέρνηση και να μετασχηματίζει το λειτουργικό μοντέλο και την εταιρική κουλτούρα. Σχεδίασε και υλοποίησε τη νέα στρατηγική με σημαντική βελτίωση κερδοφορίας και ανάπτυξης, εστιάζοντας στην ανθρωποκεντρικότητα, την εξυπηρέτηση πελατών, την ομαδικότητα, τη δέσμευση εργαζομένων, τη διαφορετικότητα και συμπερίληψη, την καινοτομία, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση.

Η Μαριάννα Πολιτοπούλου είναι:

  • Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Junior Achievement Greece.
  • Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του The Wharton Club of Greece.
  • Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο – Ολλανδικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Συνδέσμου 2016-2022 και επίτιμο μέλος από το 2023.
  • Μέλος της Επιτροπής Ηγεσίας του Ελληνο – Αμερικανικού Επιμελητηρίου.

Επίσης, έχει διατελέσει:

  • Εκλεγμένο μέλος από το 2019-2022 του Γενικού Συμβουλίου, του ανώτατου γνωμοδοτικού οργάνου, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.
  • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 2016-2022 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ζωής και Συντάξεων 2022.
Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου

Πρόεδρος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΜη Εκτελεστικό Μέλος

Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά

Αντιπρόεδρος Δ.ΣΜη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ελένη Βρεττού του Χρήστου

Διευθύνουσα ΣύμβουλοςΕκτελεστικό Μέλος

Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Αλεξάκης του Απόλλωνα

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος - Στέργιος Γκλαβάνης

Μη μέλος Δ.ΣΑνεξάρτητος από την Τράπεζα με την έννοια της παρ. 1(ε) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017